Bekecs.hu

Ma 2017. 2. 28, kedd, Elemér napja van. Holnap napja lesz.

Partnereink

Ki olvas minket?

Jelenleg 49 vendég olvas minket

Figyelem

Figyelem!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. február 22-én szerdán
a "Málenkij Robot"-ra elhurcolt áldozatok emléktáblájának avatása miatt
az ügyfélfogadás 15:00-ig tart.

Szíves megértésüket köszönjük!

 

Meghívó

 

 
 

Felhívás

Tisztelt Bekecsi Lakosok!

2017. február 15-én (szerdán) 15.00 órától a Kultúrházban
használt ruhákból, cipőkből lehet válogatni. Szatyrot mindenki hozzon magával!

Bekecs, 2017. február 13.


                                Körömi Jánosné
                                  családsegítő
 

 

Meghívó testületi ülésre

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését
2017. január 26. napján csütörtökön 16:00 órai kezdettel
tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

A teljes program IDE KATTINTVA érhető el. 

 

 

Ökomenikus imahét

 

 

Fenyőfa elszállítás

Figyelem!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2017. január 9-től  február 3-ig végzi a fenyőfák elszállítását.

A fenyőfa zöldhulladékként, a zöldhulladék szállítási
feltételeknek megfelelően,  kéthetente – településünkön minden páratlan héten
- a szokásos járatnapokon kerül elszállításra.

Bekecsen  ezek alapján a fenyőfák elszállítására
2017. január 18-án és február 1-én kerül sor.

 

 

Meghívó

 

 

Sajtóközlemény

 

 

Kellemes Ünnepeket

 

 

Bekecsi tanösvény színező

Letölthető IDE kattitntva

 

Meghívó

 

 

Meghívó

 

 

 

Meghívó közmeghallgatásra

Bekecs Község Önkormányzata
2016. december 15. napján – csütörtökön - 17:00 órai kezdettel
a Kultúrházban ( Bekecs, Honvéd u. 124.)
falugyűlést és közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívom!


Napirendi pontok:

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról
Előadó: dr. Bodnár László polgármester

2./ Hozzászólások, javaslatok


Bekecs, 2016. december 9.   

                                                                 dr. Bodnár László
                                                    Bekecs Község Polgármestere

 

Meghívó testületi ülésre

Bekecs Község Lakossága!


Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron
következő ülését 2016. december 15. napján csütörtökön
14:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!


Napirendi javaslatok:

1./ Az önkormányzat 2016. évi munkájának értékelése.
Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

2./ Az önkormányzat 2017. I. félévi munkatervének előterjesztése.
Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

3./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés   
     között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

4./ Egyéb bejelentések, indítványok


Bekecs, 2016. december 9.   

                                                                       dr. Bodnár László
                                                              Bekecs Község Polgármestere

 

Adventi vásári forgatag

 

 

Tájékoztató a szociális célú tűzifa juttatásról

TÁJÉKOZTATÓ
a szociális célú tűzifa juttatásról

Bekecs Község Önkormányzata térítésmentesen
szociális tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek,

-    aki Bekecs községben bejelentett lakóhelyén,
tartózkodási helyén életvitelszerűen él,
-    ez irányú kérelmét az Önkormányzati Hivatalba benyújtotta,
-    akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg
a 85.500,- Ft-ot,
egyedül élő esetén 99.750,- Ft-ot, és
-    fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

Jogosultság  szempontjából előnyt élveznek azok a
szociálisan rászorult személyek akik,
-    aktív korúak ellátásában,
-    időskorúak járadékában,
-    települési támogatásban különösen a lakásfenntartási
támogatásban részesülnek, valamint
-    az a család, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos gyermeket nevelnek.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy
kérelmező
részére állapítható meg támogatás.
A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról
(www.bekecs.hu) vagy beszerezhető az
Önkormányzati Hivatalban (3903. Bekecs, Honvéd utca 54.)

A kérelem benyújtására 2016. december 15. napjáig van lehetőség.

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára
megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított forrás.
A forrás kimerülését követően – illetve a határidő letelte után - benyújtott
kérelmek elutasításra kerülnek.

 

Letölthető rendelet

Letölthető melléklet

 

Meghívó

 

 

Tanösvény Túra

 

 

Meghívó

 

 

Meghívó

 

„ÉVSZAKOK”
A FOLT-VARÁZS KÖR
KIÁLLÍTÁSA
A bekecsi Folt-Varázs Kör Tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját

„Évszakok”
című  kiállításának   ünnepélyes megnyitójára

Időpont:
2016. november 11. péntek
17:00 óra


Helyszín:
Kultúrház
Bekecs, Honvéd utca 124.


A kiállítás látogatható:
2016. november 11.  és 15. között       minden nap 9 -17 óráig

 

Idősek napja

 

 

Meghívó




 

meghívó

Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését 2016. október 6. napján
csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja
a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Tájékoztató Bekecs település könyvtári ellátásáról.
     Előterjesztő:  Hegedűs Márta könyvtáros
 
2./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés    
     között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

3./ Egyéb bejelentések, indítványok


Bekecs, 2016. október 3.    

      dr. Bodnár László
  Bekecs Község Polgármestere

 

 

Bursa Pályázati kiírás 2017. évre

Bekecs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és
a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Dr. Mengyi Roland


1. Kesznyétenben reggel az óvoda új tornaszobájának alapkövét tette le Dr.
Mengyi Roland országgyűlési képviselő úr Kecső Imre polgármester úrral. A
közösség egy régi álma teljesült. Ezzel gazdagodtak és erősödtek az ott élő
családok és a település.


2. Hagyományaink alapozzák és védik meg a jövőnket! Gesztelyben a szüreti
napokon, a hagyományok tisztelete jegyében kicsik és nagyok együtt
ünnepeltek!



3. Aszalón mindenki nagy örömmel és lelkesedéssel köszöntötte a százéves
hagyományokat idéző szüreti ünnepséget.



4. Negyedik városnapjukat ünnepelhették az ongaiak! Ezen alkalomból a város
újdonsült díszpolgára Jónyer István, magyar asztalitenisz világbajnokkal
mérhettem össze tudását Dr Mengyi Roland.

5. A nap végén, Kesznyétenben Idősek napi rendezvény keretein beül
köszöntötte képviselő úr és polgármester úr a település nyugdíjasait.

 

Hirdetés

Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központ
Telephelye Bekecs
3903 Bekecs, Honvéd u. 54.


Tisztelt Bekecsi Lakosok!


2016. szeptember 28-án (szerdán) 15.00 órától a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
helyiségében használt ruhákból lehet válogatni, mely a görög katolikus hívek és más
helyi lakosok felajánlásából származik.  
Tekintettel arra, hogy reklámszatyrot nem tudunk adni, kérjük, mindenki hozzon magával.

Bekecs, 2016. szeptember 26.

                           Körömi Jánosné
                             családgondozó

 

Dr. Csetneki Judit emlékére

Dr. Csetneki Judit, szívből szeretett kedves doktornőnk emlékére….

Az ember a Teremtés óta halandó, tudja is ezt, de csupán lelke mélyén számol vele.
Szebb napjainkon úgy érezzük, hogy sohasem szólít az Úr önmaga elé,
s életünk napjai végtelen számúak. S bár minél idősebbek vagyunk, annál inkább
erősebb a számadás közelgő idejének tudata, mégis mélyen megráz mindenkit egy
kedves rokon, barát, ismerős, váratlan, tragikus halála. Bátran állíthatjuk,
községünk háziorvosának, Dr. Csetneki Juditnak halálát mély tragédiaként éli meg
közösségünk. Amikor évtizedekig a községet hűen szolgáló háziorvosunk,
Dr. Móré Lóránt utódjaként megkezdte munkáját, bár nem volt könnyű, igyekezett a
neves előd nyomdokaiban járni, s ez a törekvése maradéktalanul sikerült.
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, s hamar, fiatalon is
hivatásának, az emberek gyógyításának elismert gyakorlójának számított.
Széleskörű mentőorvosi és orvoslátogatói tapasztalattal bírt, amelyet jól
kamatoztatott betegi érdekében. Pontos és gondos munkájával, amelyben mindig a beteg
és érdekei álltak legelöl, akár önmaga elé helyezve a reászorulók gyógyításának
sürgető igyekezetét, kivívta közösségünk tiszteletét. Kedves, de egyben karakán
személyiségét, mindig segítőkész jellemét hamar a szívébe zárta községünk minden,
fiatal és idős lakója. Nem volt olyan kérdés, amelyben nem lehetett volna hozzá
fordulni bizalommal, és ő ne tett meg volna mindent a beteg érdekében.
Nemcsak Bekecsen gyógyította a rászorulókat, hanem Szerencsen is ügyeleti
szolgálatot látott el, amelynek során ha a szükség úgy hozta, akár éjjel,
akár ünnepnapon is dolgozott, ha kellett mások helyett is. A sok munka mellett példás
családi életet élt, s ha volt reá alkalma, szabadidejében kitűnő tortákat is sütött,
amelyek közül nem egy, családok ünnepének fényét emelte a terített asztal ékekén.
Mindenkihez volt egy kedves szava vagy segítő javaslata, de ha kellett, akkor tudott
szigorú lenni is a beteg és gyógyulása érdekében. Kötelességtudat, szaktudás,
kedvesség és segítőkészség oly mértékben fonódott össze jellemébe, hogy ezáltal
számukra ő lett a Doktornő, akire bármikor és bármiben számíthattunk.
Tragikus távozása olyan űrt okozott községünk és betegeink körében,
amelyet nagyon nehéz, szinte lehetettlen betölteni. Fájdalomtól megtört szívvel
búcsúzunk kedves Doktornőktől, a kötelességtudat, a mélyen megélt orvosi hivatás
és segítőkészség példaképétől, s mindig kedves, közvetlen személyétől,
akit lelkünkből szerettünk és tiszteltünk.

Isten nyugosztalja az Ő fényességében, s találjon örökké tartó békére és boldogságra.

dr. Bodnár László polgármester 
 

 

Megemlékezés

 

 
1 / 8 oldal