Bekecs.hu

Ma 2018. 5. 22, kedd, Júlia, Rita napja van. Holnap Dezső napja lesz.
Notice: Undefined variable: my in /storage/web/_clients/client3/web4/web/modules/mod_arhiva/mod_arhiva.php on line 41 Notice: Trying to get property of non-object in /storage/web/_clients/client3/web4/web/modules/mod_arhiva/mod_arhiva.php on line 41

Partnereink

Ki olvas minket?

Jelenleg 111 vendég olvas minket
 

Meghívó

 

Bekecs Község Lakossága!

 

 

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. március 28. napján szerda 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Tájékoztató 2017. évi helyi adóbevételekről, az adóhatósági feladatok ellátásáról.
   
Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

2./ Tájékoztató a Polgárőrség 2017 évi tevékenységéről.
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László a polgárőr egyesület elnöke

3./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervére
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

4./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
     módosítására.(Előirányzat módosítások)
    Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

5./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

6./ Egyéb kérelmek, bejelentések.

 

Bekecs, 2018. március 23.   

           dr. Bodnár László sk.

    Bekecs Község Polgármestere

 

 

Meghívó

 

 

Meghívó

Bekecs Község Lakossága!


Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését
2018. január 31. napján szerda 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Javaslat Bekecs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletére.
     (Első olvasat)
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2./ Javaslat Bekecs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését megalapozó egyes
     önkormányzati rendeletek módosítására.  
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

3./ Javaslat a 2018. évi közművelődési programokra és rendezvényekre.
     Előterjesztő: ÁMK Intézmény vezető

4./ Javaslat a Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyására
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

5./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

6./ Egyéb kérelmek, bejelentések.


Bekecs, 2018. január 26.    

                                                                                  dr. Bodnár László sk.  
                                                                              Bekecs Község Polgármestere

 

 

Meghívó


 

 

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ
a szociális célú tűzifa juttatásról
Bekecs Község Önkormányzata térítésmentesen szociális tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek,
-    aki Bekecs községben bejelentett lakóhelyén, tartózkodási helyén életvitelszerűen él,
-    ez irányú kérelmét az Önkormányzati Hivatalba benyújtotta,
-    akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, egyedül élő esetén 114.000,- Ft-ot, és
-    fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
Jogosultság szempontjából előnyt élveznek azok a szociálisan rászorult személyek akik,
-    aktív korúak ellátásában,
-    időskorúak járadékában,
-    települési támogatásban különösen települési lakásfenntartási támogatásban részesülnek, valamint
-    az a család, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelnek.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.
A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról (www.bekecs.hu) vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3903. Bekecs, Honvéd utca 54.)
A kérelem benyújtására 2018. január 15. napjáig van lehetőség.
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás. A forrás kimerülését követően – illetve a határidő letelte után - benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek. 

Letölthető kérelem

 

 

 

Lomtalanítás

 

 

Felhívás

 

 

Véradás

 

 

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017.12.22.  napján (pénteken)
és 2017.12.29. napján (pénteken)a Kormányablakban az ügyfélfogadás
8.00 – 14.00 óráig tart.

Kérem, további információért forduljanak
munkatársaimhoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.

Szerencs, 2017.12.20.

dr. Ináncsi Tünde  s.k. 
 

 

Meghívó

 

 

Hirdetés

Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központ
Telephelye Bekecs
3903 Bekecs, Honvéd u. 54.

Tisztelt Bekecsi Lakosok!
2017. december 20-án (szerdán) 15.00 órától a bekecsi kultúrházban (Honvéd u. 124.)
használt ruhákból, cipőkből lehet válogatni.
Szatyrot mindenki hozzon magával!

Bekecs, 2017. december 15.
                    Tisztelettel:
                 Körömi Jánosné
                  családgondozó

 

Gyertyagyújtás

 

 

Meghívó

Meghívó

Bekecs Község Önkormányzata
2017. december 12. napján – kedden - 16:00 órai kezdettel a Kultúrházban
( Bekecs, Honvéd u. 124.)
falugyűlést és közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívom!

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztatás a készülő településképi arculati kézikönyvről és
      rendeletről 
  Előadó: dr. Bodnár László polgármester

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évben végzett munkájáról
  Előadó: dr. Bodnár László polgármester

3./ Hozzászólások, javaslatok

Bekecs, 2017. december 6.   

                                                                                   
                                     dr. Bodnár László sk.
                                                                                                 
                                 Bekecs Község Polgármester
 

Advent

 

 

Hirdetmény

HIRDETMÉNY

 

 

Tájékoztatom Bekecs Község lakosságát, a civil, az érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint  A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:

 

  1. Készülő településképi arculati kézikönyvről munkaközi tájékoztatás
  2. Készülő településképi rendeletről munkaközi tájékoztatás

az elkészült dokumentumok megtekinthetők a www.bekecs.hu honlapon elhelyezett linkről:

 

 

https://www.dropbox.com/sh/2ecbe70tc0mwjyb/AACQtlBSOLDKFMMHcQCWRi6ha?dl=0

 

 

 

Lakossági fórum ideje: 2017. december 12. 16.00

Helye: Bekecs Művelődési Ház

3903. Bekecs, Honvéd utca 124.

 

A lakossági fórumon minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

 

Bekecs, 2017. december 12.

 

 

   Dr. Bodnár László

polgármester

 
 

Települési arculati kézikönyv

Bekecs község Település Arculati Kézikönyve és az önkormányzat településkép védelméről szóló rendelet tervezete véleményezés céljából az alábbi linken érhető el: LINK

 

 

Advent

 

 

Meghívó

Bekecs Község Lakossága!


Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. november 30. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1.) Beszámoló a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi munkájáról.
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2.) Javaslat az önkormányzat 2018. évi  belső ellenőrzési tervére.
     Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

3.) Javaslat kommunális adó rendelet hatályon kívül helyezésére.
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

4.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.1.) önkormányzati
      rendeletének módosítására. (előirányzat módosítások)
      Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

5.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

6.) Egyéb kérelmek, bejelentések.


Bekecs, 2017. november 24.    

                                                                                  dr. Bodnár László sk.
                                                                           Bekecs Község Polgármestere
 

Mindenszentek

 

 

Meghívó

Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. október 26. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Tájékoztató a 2017. évi közfoglalkoztatás keretében elvégzett munkákról, a
     foglalkoztatás helyzetéről.
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2./ Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról.
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

4.) Egyéb kérelmek, bejelentések.


Bekecs, 2017. október 20.   

                                                                                  dr. Bodnár László sk.
                                                                                             Bekecs Község Polgármestere
 

 

Meghívó

 

 

Legeltetési tilalom és ebzárlatTájékoztatjuk Bekecs község lakosságát, hogy a község közigazgatási területén a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

2017. október 4. - 25. közötti időszakra
legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelt el
a rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt.

Ebzárlat:
-    a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
-    kutyát a tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
-    a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
-    Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
o    vadászebek
o    a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei
o    a katasztrófa-mentő ebek
o    a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozás alól.
-    Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága  nem állapítható meg és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a kerületi fő állatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
-    Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Legeltetési tilalom:
-    a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül erre kijelölt helyen, az ilyen hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
-    bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
-    az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.


                             dr. Tuskó László  sk.
                                főállatorvos
 

 

Pályázat

Bursa Pályázati kiírás 2018. évre

Bekecs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Idősek napja 2017

 

 

Felhívás

Tisztelt Bekecsi Lakosok!

2017. október 10-én (kedden) 15.30 órától a bekecsi kultúrházban (Honvéd u. 124.)

használt ruhákból, cipőkből lehet válogatni.

Szatyrot mindenki hozzon magával!

 

Bekecs, 2017. október 3.

                                                                               Tisztelettel:

                                                                                                              Körömi Jánosné

                                                                                                             családgondozó

 

 

Véradás

 

 

meghívó

Bekecs Község Lakossága!


Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. szeptember 28. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1.) Tájékoztató Bekecs település könyvtári ellátásáról
      Előterjesztő:  Hegedűs Márta könyvtáros

2.) Javaslat a köztemető használatának rendjéről szóló 25/2013.(XII.29.) önkormányzati
     rendelet módosítására
     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

4.) Egyéb kérelmek, bejelentések.


Bekecs, 2017. szeptember 22.   

dr. Bodnár László sk.
 Bekecs Község Polgármestere
 

 
1 / 10 oldal

HULLADÉKNAPTÁR

Bekecs Nagy-hegyi Tanösvény

Falutörténet - Bekecs

 

BEKECSI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

PÁLYÁZAT

 

BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FELÚJÍTÁSA, KIALAKÍTÁSA BEKECS KÖZSÉGBEN
Támogatás összege: 160.000.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00035

 

Támop 3.1.4

 

TIOP-1.1.1

 

Orvosi rendelő felújítása Bekecsen