Bekecs.hu

Ma 2016. 12. 5, hétfő, Vilma napja van. Holnap Miklós napja lesz.

Partnereink

Ki olvas minket?

Jelenleg 44 vendég olvas minket

Meghívó

 

 

Tanösvény Túra

 

 

Meghívó

 

 

Meghívó

 

„ÉVSZAKOK”
A FOLT-VARÁZS KÖR
KIÁLLÍTÁSA
A bekecsi Folt-Varázs Kör Tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját

„Évszakok”
című  kiállításának   ünnepélyes megnyitójára

Időpont:
2016. november 11. péntek
17:00 óra


Helyszín:
Kultúrház
Bekecs, Honvéd utca 124.


A kiállítás látogatható:
2016. november 11.  és 15. között       minden nap 9 -17 óráig

 

Idősek napja

 

 

Meghívó
 

meghívó

Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
soron következő ülését 2016. október 6. napján
csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja
a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Tájékoztató Bekecs település könyvtári ellátásáról.
     Előterjesztő:  Hegedűs Márta könyvtáros
 
2./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés    
     között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

3./ Egyéb bejelentések, indítványok


Bekecs, 2016. október 3.    

      dr. Bodnár László
  Bekecs Község Polgármestere

 

 

Bursa Pályázati kiírás 2017. évre

Bekecs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és
a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Dr. Mengyi Roland


1. Kesznyétenben reggel az óvoda új tornaszobájának alapkövét tette le Dr.
Mengyi Roland országgyűlési képviselő úr Kecső Imre polgármester úrral. A
közösség egy régi álma teljesült. Ezzel gazdagodtak és erősödtek az ott élő
családok és a település.


2. Hagyományaink alapozzák és védik meg a jövőnket! Gesztelyben a szüreti
napokon, a hagyományok tisztelete jegyében kicsik és nagyok együtt
ünnepeltek!3. Aszalón mindenki nagy örömmel és lelkesedéssel köszöntötte a százéves
hagyományokat idéző szüreti ünnepséget.4. Negyedik városnapjukat ünnepelhették az ongaiak! Ezen alkalomból a város
újdonsült díszpolgára Jónyer István, magyar asztalitenisz világbajnokkal
mérhettem össze tudását Dr Mengyi Roland.

5. A nap végén, Kesznyétenben Idősek napi rendezvény keretein beül
köszöntötte képviselő úr és polgármester úr a település nyugdíjasait.

 

Hirdetés

Prügy Községi Szociális Szolgáltató Központ
Telephelye Bekecs
3903 Bekecs, Honvéd u. 54.


Tisztelt Bekecsi Lakosok!


2016. szeptember 28-án (szerdán) 15.00 órától a Polgármesteri Hivatal tanácskozó
helyiségében használt ruhákból lehet válogatni, mely a görög katolikus hívek és más
helyi lakosok felajánlásából származik.  
Tekintettel arra, hogy reklámszatyrot nem tudunk adni, kérjük, mindenki hozzon magával.

Bekecs, 2016. szeptember 26.

                           Körömi Jánosné
                             családgondozó

 

Dr. Csetneki Judit emlékére

Dr. Csetneki Judit, szívből szeretett kedves doktornőnk emlékére….

Az ember a Teremtés óta halandó, tudja is ezt, de csupán lelke mélyén számol vele.
Szebb napjainkon úgy érezzük, hogy sohasem szólít az Úr önmaga elé,
s életünk napjai végtelen számúak. S bár minél idősebbek vagyunk, annál inkább
erősebb a számadás közelgő idejének tudata, mégis mélyen megráz mindenkit egy
kedves rokon, barát, ismerős, váratlan, tragikus halála. Bátran állíthatjuk,
községünk háziorvosának, Dr. Csetneki Juditnak halálát mély tragédiaként éli meg
közösségünk. Amikor évtizedekig a községet hűen szolgáló háziorvosunk,
Dr. Móré Lóránt utódjaként megkezdte munkáját, bár nem volt könnyű, igyekezett a
neves előd nyomdokaiban járni, s ez a törekvése maradéktalanul sikerült.
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, s hamar, fiatalon is
hivatásának, az emberek gyógyításának elismert gyakorlójának számított.
Széleskörű mentőorvosi és orvoslátogatói tapasztalattal bírt, amelyet jól
kamatoztatott betegi érdekében. Pontos és gondos munkájával, amelyben mindig a beteg
és érdekei álltak legelöl, akár önmaga elé helyezve a reászorulók gyógyításának
sürgető igyekezetét, kivívta közösségünk tiszteletét. Kedves, de egyben karakán
személyiségét, mindig segítőkész jellemét hamar a szívébe zárta községünk minden,
fiatal és idős lakója. Nem volt olyan kérdés, amelyben nem lehetett volna hozzá
fordulni bizalommal, és ő ne tett meg volna mindent a beteg érdekében.
Nemcsak Bekecsen gyógyította a rászorulókat, hanem Szerencsen is ügyeleti
szolgálatot látott el, amelynek során ha a szükség úgy hozta, akár éjjel,
akár ünnepnapon is dolgozott, ha kellett mások helyett is. A sok munka mellett példás
családi életet élt, s ha volt reá alkalma, szabadidejében kitűnő tortákat is sütött,
amelyek közül nem egy, családok ünnepének fényét emelte a terített asztal ékekén.
Mindenkihez volt egy kedves szava vagy segítő javaslata, de ha kellett, akkor tudott
szigorú lenni is a beteg és gyógyulása érdekében. Kötelességtudat, szaktudás,
kedvesség és segítőkészség oly mértékben fonódott össze jellemébe, hogy ezáltal
számukra ő lett a Doktornő, akire bármikor és bármiben számíthattunk.
Tragikus távozása olyan űrt okozott községünk és betegeink körében,
amelyet nagyon nehéz, szinte lehetettlen betölteni. Fájdalomtól megtört szívvel
búcsúzunk kedves Doktornőktől, a kötelességtudat, a mélyen megélt orvosi hivatás
és segítőkészség példaképétől, s mindig kedves, közvetlen személyétől,
akit lelkünkből szerettünk és tiszteltünk.

Isten nyugosztalja az Ő fényességében, s találjon örökké tartó békére és boldogságra.

dr. Bodnár László polgármester 
 

 

Megemlékezés

 

 

Tájékoztató

Sajnálattal értesítjük a község lakosságát, hogy az egészségügyi
alapellátás rendelési ideje haláleset miatt megváltozik.

Helyben a háziorvosi rendelőben helyettesít Dr. Gál Tamás háziorvos

Kedden: 13:00 – 15:00-ig

Csütörtökön 09:00 – 11:00-ig.


Recept írás, beutaló kiadás a megszokott rendelési időben szintén helyben,
a háziorvosi rendelőben történik.

Dr.Gál Tamás helyettesítő háziorvos rendelési helye és ideje:

3900 Szerencs, Rákóczi út 75.  (a Centrum Gyógyszertár hátsó épülete)

Hétfő – Kedd 08:00- 12:00-ig
Szerda – Csütörtök – Péntek : 13:00-15:00-ig


Telefonos időpont egyeztetés: 47/305-252

 

Könyvbemutató

 

 

Pálinka mustra


 

Zempléni Fesztivál

 

 

Rendkívüli iskolakezdési és óvodáztatási támogatás

Rendkívüli iskolakezdési támogatás

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 17-i ülésén egyhangú döntéssel 5.000,-Ft/tanuló egyszeri iskolakezdési támogatás megállapításáról döntött.
Kérelmet nyújthat be minden bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai és nappali tagozaton középiskolában tanuló gyermek szülője, gondviselője, valamint bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozaton főiskolai- egyetemi tanulmányokat folytató hallgató. A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást és a szülő- gyermek, illetve a hallgató személyi igazolványának és lakcímigazolványának másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind a tanuló Bekecs településen állandó lakóhellyel rendelkezik. 
A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3903. Bekecs, Honvéd utca 54.)
A kérelem benyújtására 2016. október 15. napjáig van lehetőség.


Letölthető kérelmek:
Iskoláztatási kérelem (általános iskola, középiskola)
Iskoláztatási kérelem (főiskola, egyetem)
MeghatalmazásRendkívüli óvodáztatási támogatás
Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 19-i ülésén egyhangú döntéssel 5.000,-Ft/óvodás egyszeri óvodáztatási támogatás megállapításáról döntött.
Kérelmet nyújthat be minden bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező óvodás gyermeket nevelő szülő vagy törvényes képviselő. A kérelemhez mellékelni kell a személyi igazolvány és a lakcímigazolvány másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind az óvodás gyermek Bekecs településen állandó lakóhellyel rendelkezik. Nem bekecsi óvodába járó gyermek esetében az óvoda igazolását kérjük a kérelemhez csatolni. 
A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3903. Bekecs, Honvéd utca 54.)
A kérelem benyújtására 2016. október 15. napjáig van lehetőség.


Letölthető kérelmek:
Óvodáztatási kérelem
Meghatalmazás
 

 

Figyelem!


Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2016. július 26.-án a Polgármesteri Hivatalban áramszünet miatt ügyfélfogadás kizárólag anyakönyvi ügyekben lesz


Ügyeletet tart: Pipicz Sándorné
70/374-0559
 

Felhívás

Tisztelt Betegeink!


Az alábbi időszak – 2016. július 26. (kedd) 8:00-16:00 – alatt a külsős áramszolgáltató (ÉMÁSZ) által elvégzendő kötelező javítási munkálatok miatt, Rendelőintézetünkben csak SŰRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS zajlik.

A megszokott keddi rendelési időben orvosi felügyelet rendelkezésükre áll életveszélyes, sürgősségi esetekben.

Bekecs, 2016. 07. 11.

Megértésüket előre is köszönjük:
                                                                                                                                                                                                                    Dr. Fodor Edit                                                                     
Gyermekgyógyász Főorvos
 
Dr. Csetneki Judit
Felnőtt Háziorvos

 

Meghívó

 

 

Hirdetés

Tisztelt Bekecsi Lakosok!

 

A görög katolikus hívektől, helyi lakosoktól kapott használt ruhákból, cipőkből, egyéb használati tárgyakból lehet válogatni 2016. június 1-jén (szerdán) 15.30 órától a polgármesteri hivatal tanácskozó termében.

Szatyrot nem tudunk adni, kérjük, mindenki hozzon magával!

 

 

Bekecs, 2016. május 27.                   

 

 

                                                                                              Körömi Jánosné

                                                                                               családgondozó

 

 

Meghívó

 

 

 

Meghívó

 

 

Gyermeknap

 

 

Óvodai beíratkozás

 

 

Anyák napja

 

 
1 / 7 oldal