Bekecs.hu

Ma 2017. 12. 13, szerda, Luca napja van. Holnap Szilárda napja lesz.
Notice: Undefined variable: my in /storage/web/_clients/client3/web4/web/modules/mod_arhiva/mod_arhiva.php on line 41 Notice: Trying to get property of non-object in /storage/web/_clients/client3/web4/web/modules/mod_arhiva/mod_arhiva.php on line 41

Partnereink

Ki olvas minket?

Jelenleg 159 vendég olvas minket

Meghívó

Meghívó

Bekecs Község Önkormányzata
2017. december 12. napján – kedden - 16:00 órai kezdettel a Kultúrházban
( Bekecs, Honvéd u. 124.)
falugyűlést és közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívom!

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztatás a készülő településképi arculati kézikönyvről és
      rendeletről 
  Előadó: dr. Bodnár László polgármester

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évben végzett munkájáról
  Előadó: dr. Bodnár László polgármester

3./ Hozzászólások, javaslatok

Bekecs, 2017. december 6.   

                                                                                   
                                     dr. Bodnár László sk.
                                                                                                 
                                 Bekecs Község Polgármester
 

Advent

 

 

Hirdetmény

HIRDETMÉNY

 

 

Tájékoztatom Bekecs Község lakosságát, a civil, az érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint  A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:

 

  1. Készülő településképi arculati kézikönyvről munkaközi tájékoztatás
  2. Készülő településképi rendeletről munkaközi tájékoztatás

az elkészült dokumentumok megtekinthetők a www.bekecs.hu honlapon elhelyezett linkről:

 

 

https://www.dropbox.com/sh/2ecbe70tc0mwjyb/AACQtlBSOLDKFMMHcQCWRi6ha?dl=0

 

 

 

Lakossági fórum ideje: 2017. december 12. 16.00

Helye: Bekecs Művelődési Ház

3903. Bekecs, Honvéd utca 124.

 

A lakossági fórumon minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

 

Bekecs, 2017. december 12.

 

 

   Dr. Bodnár László

polgármester

 
 

Települési arculati kézikönyv

Bekecs község Település Arculati Kézikönyve és az önkormányzat településkép védelméről szóló rendelet tervezete véleményezés céljából az alábbi linken érhető el: LINK

 

 

Advent

 

 

Meghívó

Bekecs Község Lakossága!


Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. november 30. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1.) Beszámoló a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi munkájáról.
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2.) Javaslat az önkormányzat 2018. évi  belső ellenőrzési tervére.
     Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

3.) Javaslat kommunális adó rendelet hatályon kívül helyezésére.
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

4.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.1.) önkormányzati
      rendeletének módosítására. (előirányzat módosítások)
      Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

5.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

6.) Egyéb kérelmek, bejelentések.


Bekecs, 2017. november 24.    

                                                                                  dr. Bodnár László sk.
                                                                           Bekecs Község Polgármestere
 

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ
a szociális célú tűzifa juttatásról
Bekecs Község Önkormányzata térítésmentesen szociális tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek,
-    aki Bekecs községben bejelentett lakóhelyén, tartózkodási helyén életvitelszerűen él,
-    ez irányú kérelmét az Önkormányzati Hivatalba benyújtotta,
-    akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, egyedül élő esetén 114.000,- Ft-ot, és
-    fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
Jogosultság szempontjából előnyt élveznek azok a szociálisan rászorult személyek akik,
-    aktív korúak ellátásában,
-    időskorúak járadékában,
-    települési támogatásban különösen települési lakásfenntartási támogatásban részesülnek, valamint
-    az a család, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelnek.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.
A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról (www.bekecs.hu) vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3903. Bekecs, Honvéd utca 54.)
A kérelem benyújtására 2018. január 15. napjáig van lehetőség.
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás. A forrás kimerülését követően – illetve a határidő letelte után - benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek. 

Letölthető kérelem

 

 

Mindenszentek

 

 

Meghívó

Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. október 26. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Tájékoztató a 2017. évi közfoglalkoztatás keretében elvégzett munkákról, a
     foglalkoztatás helyzetéről.
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2./ Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról.
     Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

4.) Egyéb kérelmek, bejelentések.


Bekecs, 2017. október 20.   

                                                                                  dr. Bodnár László sk.
                                                                                             Bekecs Község Polgármestere
 

 

Meghívó

 

 

Legeltetési tilalom és ebzárlatTájékoztatjuk Bekecs község lakosságát, hogy a község közigazgatási területén a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala  Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

2017. október 4. - 25. közötti időszakra
legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelt el
a rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt.

Ebzárlat:
-    a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek,
-    kutyát a tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
-    a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
-    Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
o    vadászebek
o    a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei
o    a katasztrófa-mentő ebek
o    a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozás alól.
-    Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága  nem állapítható meg és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a kerületi fő állatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
-    Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Legeltetési tilalom:
-    a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül erre kijelölt helyen, az ilyen hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
-    bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
-    az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.


                             dr. Tuskó László  sk.
                                főállatorvos
 

 

Pályázat

Bursa Pályázati kiírás 2018. évre

Bekecs Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Idősek napja 2017

 

 

Felhívás

Tisztelt Bekecsi Lakosok!

2017. október 10-én (kedden) 15.30 órától a bekecsi kultúrházban (Honvéd u. 124.)

használt ruhákból, cipőkből lehet válogatni.

Szatyrot mindenki hozzon magával!

 

Bekecs, 2017. október 3.

                                                                               Tisztelettel:

                                                                                                              Körömi Jánosné

                                                                                                             családgondozó

 

 

Véradás

 

 

meghívó

Bekecs Község Lakossága!


Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. szeptember 28. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1.) Tájékoztató Bekecs település könyvtári ellátásáról
      Előterjesztő:  Hegedűs Márta könyvtáros

2.) Javaslat a köztemető használatának rendjéről szóló 25/2013.(XII.29.) önkormányzati
     rendelet módosítására
     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

4.) Egyéb kérelmek, bejelentések.


Bekecs, 2017. szeptember 22.   

dr. Bodnár László sk.
 Bekecs Község Polgármestere
 

 

Tájékoztató

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bekecs Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján elkészíti a teljes településre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyvet, valamint a kézikönyvre alapozottan megalkotja a Településképi Rendeletet.

Településképi arculati kézikönyv
„A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

Településképi rendelet
A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészíteni. A rendelet célja, hogy biztosítsa a településképi követelmények meghatározásával a kívánt településkép elérését.
Ennek érdekében a rendelet
•    az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, egy adott területre, a helyi védett épületek
•    a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,
•    helyi építészeti örökség, egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
•    a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára
vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az épített és természeti környezet alakításának eszközei, melyek érvényesülése jótékony hatást eredményez a teljes közösség számára, de egyben korlátokat is jelent, melyek a helyi lakosság és a vállalkozások mindennapjaira hatással lesznek.

A településkép védelmét szolgáló intézkedések alapja, hogy az abban foglaltakat széleskörű társadalmi konszenzus övezze, ezért a készítésébe be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába. A Kézikönyv kidolgozásához elengedhetetlen, hogy tudjuk, melyek azok az építészeti és tájképi értékek (pl.: épületet, épületrész, tornác, oszlop, eresz, nyílászáró, kerítés, korlát, kapu pajta, csűr, góré, tájkép, tér, stb.) melyekre a helyiek büszkék, és megóvásuk érdekében hajlandóak akár áldozatot is vállalni.

Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a kézikönyv kidolgozásában, és mondja el a véleményét, javaslatát, hogy közösen határozzuk meg a településkép sajátos helyi arculatát.
Amennyiben rendelkezik régi fényképekkel, melyen a település, esetleg egy szép helyi épület látható, úgy azt juttassa el hozzánk, melyet digitalizálás után visszajuttatunk Önnek.

Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a településképet meghatározó adottságokról, és ennek megismerésében, pedig leginkább a helyi lakosok tudnak segítséget nyújtani.

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VII.31.) önkormányzati rendeletére tekintettel 2017. szeptember 21. napján lakossági Fórumot tart, ahol szóban, vagy 2017. augusztus 30. -ig írásban papír alapon a polgármesteri hivatalban leadva illetve elektronikusan a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. hivatali e-mail címre megküldve adhatnak javaslatot, tehetnek észrevételt a készítendő településképi kézikönyv és rendelet kidolgozásához.
Tájékoztatom, hogy a határidőre beérkezett véleményeket áll módunkban figyelembe venni, azok kiegészítésére, valamint a határidőn túl beérkezett vélemények figyelembe vételére nincs mód.
Bekecs, 2017. szeptember 13.
Tisztelettel:

 Dr. Bodnár László
 polgármester

 

Hirdetmény

Tájékoztatom Bekecs Község lakosságát, a civil, az érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint  A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:

1.    Készülő településképi arculati kézikönyvről előzetes tájékoztatás
2.    Készülő településképi rendeletről előzetes tájékoztatás

Lakossági fórum ideje: 2017. szeptember 21. 16.00
Helye: Bekecsi Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
3903. Bekecs, Honvéd utca 54.


A lakossági fórumon minden érdeklődőt szeretettel várunk!Bekecs, 2017. szeptember 13.


Dr. Bodnár László
polgármester
 

 

Falunap

 

 

Meghívó

Bekecs Község Lakossága!


Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. augusztus 31. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1.) Tájékoztató a Lurkó-ház Napköziotthonos Óvoda 2016/2017. nevelési évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Sóváriné Kiss Erika Intézmény vezető

2.) Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. (Előirányzat módosítások)
Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

3.) Javaslat a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

4.) Egyéb kérelmek, bejelentések.
 

 

Felhívás

Tisztelt Bekecsi Polgárok!

Bekecs község önkormányzata pályázati támogatás segítségével a méltó kegyelet jegyében megújítja és szakrális térbe helyezi az első és második világháborús hősök és áldozatok emlékművét. A jelenleg ismert személyeken kívül, hosszú levéltári kutatás után újabbakkal bővült azon nevek listája, amelyet az emlékmű tartalmazni szándékozik. Eme listát szeretnénk közreadni, és arra kérnénk a tisztelt lakosságot, hogy ha szeretné még eddig ismeretlen, az I-I...I. második világháborúban elhunyt szeretteik nevével az emlékművet kiegészíteni, kérjük jelezze 2017. augusztus 28.-ig a Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. címen. Segítségüket előre is köszönjük az őseink áldozata előtt kifejezendő méltó kegyelet érdekében.

Az I. világháború áldozatai

HEGEDŰS GYÖRGY
CSENDES GÁBOR
SZABÓ JÁNOS
SZESZÁK ISTVÁN
KOSÁRKÓ JÁNOS
LENGYEL ISTVÁN
BODNÁR IMRE
KÖVÉR JÁNOS
ZAVODNYIK JÁNOS
GALUSKA JÓZSEF
RÁCZ GÁBOR
WEISS MIHÁLY
ZAVODNYIK ISTVÁN
SZABOTA DEZSŐ
SZALONTAI ANDRÁS
CSONTOS JÓZSEF
CS. LAPIS JÁNOS
TÖRÖK JÁNOS
KOVÁCS ISTVÁN
SIMON KÁROLY
TAKÁCS FERENC
KÖRÖMI JÓZSEF
CSÁSZÁR FERENC
PERECSI JÁNOS

A II. Világháború áldozatai:

Balogh János
Berdár László
Béki László
Bíró Sándor
Bobek András
Bodnár Jakab
Bodnár Vendel
Bűdi István
Czellár Mihály
Csontos Béla
Csontos Ferenc
Csontos Géza
Dudás András
Dunai Lajos
Fecsó János
Fijó András
Galuska Sándor
Géczi István
Hegedűs István
Iván László
Jakab Vendel
Juhász József
Juhász Sándor
Kiss Bertalan
Kocsis Ferenc
Körömi Gábor
Körömi Mihály
Körömi Miklós
Kristóf János
Leskó Ferenc
Lézer József
Martinusz Sándor
Molnár István
Nagy Barnabás
Orosz István
Perecsi János
Pisák József
Sápi Sándor
Szabó József
Szalontai Anna
Szalontai Etelka
Szalontai Pálné
Szegedi Mihály
Tassi Géza
Tolnai Gábor
R. Tóth József
Tőkéczki Ferenc
Vajányi Miklós
Varga Ferenc
Zavodnyik József
Zselenkó István
Rostás János
Altmann Jenőné és egy lánya
Altmann Manó, Manóné és két fia
Feuerstein Dezső
Feuertstein Dezső, Dezsőné és két fia
Fieschbein Sándorné és egy leánya
Friedmann Kálmán, Friedmann Kálmánné és családja
Guttmann Emánuel, Emánuelné, két lánya és egy fia
Klein István
Klein Jakab
id. Klein Lajos, Lajosné
Klein Lajosné, egy lánya és két fia
Klein Mártonné és két fia
Meitner Jenő
Meitner Sámuel és Sámuelné
Schwartz Mártonné
Sussmann Adolfné
Sussmann László
Weiszberger Jakab, Jakabné és lánya
Baráth János
Boros István
Deme János
Galuska Etelka
Hornyák Dezső
Jurek József
Kerekes György
Kolozsvári János
Lipusz Ferenc
Magyar Sándor
Orosz Gyula
Rostás István
Szalontai Pál
Tóth József
Veréb András
Ignácz János

dr. Bodnár László

 

 

Települési rendkívüli iskolakezdési és óvodáztatási támogatás


Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017. július 26-i rendkívüli ülésén egyhangú döntéssel
10.000,-Ft/tanuló/ óvodás egyszeri iskolakezdési/ óvodáztatási
támogatás megállapításáról döntött.

A települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra kérelmet nyújthat
be minden bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai és
nappali tagozaton középiskolában tanuló gyermek szülője, gondviselője,
valamint bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozaton
főiskolai- egyetemi tanulmányokat folytató hallgató.

A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást és a szülő- gyermek,
illetve a hallgató személyi igazolványának és lakcímigazolványának másolatát,
annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind a tanuló Bekecs településen
állandó lakóhellyel rendelkezik. 

A települési rendkívüli óvodáztatási támogatásra kérelmet nyújthat be minden
bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező óvodás gyermeket nevelő szülő vagy
törvényes képviselő. A kérelemhez mellékelni kell a személyi igazolvány és a
lakcímigazolvány másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind
az óvodás gyermek Bekecs településen állandó lakóhellyel rendelkezik.
Nem bekecsi óvodába járó gyermek esetében az óvoda igazolását
kérjük a kérelemhez csatolni. 

A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az
Önkormányzati Hivatalban (3903. Bekecs, Honvéd utca 54.)
A kérelem benyújtására 2017. október 15. napjáig van lehetőség.

Letölthető kérelmek:
Települési rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelem (általános iskola, középiskola)
Települési rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelem (főiskola, egyetem)
Települési rendkívüli óvodáztatási támogatás kérelem
Meghatalmazás
 

 

meghívó

 

 

EbzárlatTájékoztatjuk Bekecs község lakosságát, hogy a község közigazgatási területén
a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya
által 2017. február 27-től elrendelt ebzárlatot 
az eljáró hatóság 2017. június 16-tól megszüntette.

>>A TELJES DOKUMENTUM IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL<<

 

Meghívó

Bekecs Község Lakossága!


Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő
ülését 2017. június 22. napján csütörtök 10:00 órai kezdettel tartja a
polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Tájékoztató a Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatáról
      Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

2./ Javaslat a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
     meghatározására
     Előterjesztő: Sóváriné Kiss Erika óvodavezető

3./ Az önkormányzat 2017. II. félévi munkatervének előterjesztése
     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

4./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés    
     között tett intézkedésekről
     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

5./ Egyéb bejelentések, indítványok


Bekecs, 2017. június 16.    

                                                                                     dr. Bodnár László sk.

                                                                             Bekecs Község Polgármestere


 

Tüdőszűrés

 

 

Véradás

 

 

Felhívás!

Felhívás Aggteleki Nemzeti Parki Termék Védjegy 2017 kérelmezésére

A DOKUMENTUM IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ

 

Diákmunka

Figyelem! Diákmunka program 2017. július 1. és 2017. augusztus 31. között.
Jelentkezhet 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanuló vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkező és azt igazoló diákok.

Elsőként jelentkezni kell az Önkormányzatnál (47/368-857/14, Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. )
és regisztrálni a Munkaügyi Központban - a létszám feltöltése jelentkezési sorrendben történik.

Letölthető tájékoztató

 
1 / 9 oldal