Bekecs.hu

Ma 2018. 5. 22, kedd, Júlia, Rita napja van. Holnap Dezső napja lesz.
Notice: Undefined variable: my in /storage/web/_clients/client3/web4/web/modules/mod_arhiva/mod_arhiva.php on line 41 Notice: Trying to get property of non-object in /storage/web/_clients/client3/web4/web/modules/mod_arhiva/mod_arhiva.php on line 41

Partnereink

Ki olvas minket?

Jelenleg 186 vendég olvas minket

Bekecs Községi Polgárőr Egyesület
3903 Bekecs, Honvéd u. 54. sz.

Jó közérzetünk egyik alapfeltétele az, hogy biztonságban érezzük magunkat az otthonunkban, szűkebb pátriánkban.
A demokrácia térnyerése, a megváltozott társadalmi körülmények, a szabadság és emberi jogok rossz értelmezése és még számos körülmény demoralizálóan
hatott a közbiztonságra, ami sajnos, melegágyává vált a bűnözésnek; társadalmi méretűvé dagadt, mely felerősítette az önvédelmi rendszert, országos méretű
mozgalom fejlődött ki. Ezeket a körülményeket érzékelve és értékelve 2003-ban
Tóth István polgármester egy községi fórumot hívott össze azzal a céllal, hogy
lehetőséget teremtsen egy civil szerveződésnek, amely az önkéntességen alapul. Munkáját siker koronázta, megalakult a „Bekecs Községi Polgárőr Egyesület”.
A kellően előkészített és jogi képviselettel is támogatott közgyűlés Varga Ferenc Bekecs, Marx K. u. 9. sz. alatti lakos tagtársat választotta meg az egyesület elnökének és elkezdődhetett a munka.
Az egyesület bejegyzett önálló jogi személy, melynek működését Alapszabály határozza meg. Tevékenysége Bekecs község belterületére terjed.
Az Alapszabály lehetőséget biztosít együttműködési megállapodások kötésére
más szervezetekkel, amely értelem szerűen a szolgálati tevékenység helyét is
módosítja. Természetesen a legfőbb együttműködési partnerünk az önkormányzat, ahonnan anyagi támogatást, irodahelyiséget, eszközöket, Körömi Jánosné révén teljes adminisztrációt kapunk a működési feltételeink biztosításához.

Az egyesület célja a bűnmegelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem, vagyon- és
környezetvédelem, tűz-és baleset-megelőzés, katasztrófa-és egyéb kárelhárításban való közreműködés.
Céljaink elérése érdekében:
-    rendszeres megelőzési járőrtevékenységet végzünk;
-    oktató, felvilágosító és propaganda tevékenységet végzünk a lakosság,
ezen belül az ifjúság körében a bűn- és baleset-, valamint egyéb káreset
megelőzése érdekében;
-    részt veszünk a megyei polgárőr szövetség ülésein, fórumain.

Az egyesület nyílt szervezet, tagja lehet minden büntetlen előéletű, 18 évet betöltött magyar vagy Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár, valamint jogi személy is, amennyiben magára nézve kötelezően elfogadja az Alapszabályban foglaltakat, aláírja a belépési nyilatkozatot és a tagság soraiba való felvételével egyetért az egyesület elnöksége is.

Az egyesület tagjai az Országos Polgárőr Szövetség által kiadott egységes
igazolvánnyal és jelvénnyel rendelkeznek, amelyet szolgálataik során
kötelesek maguknál tartani, szükség szerint bemutatni.
Szerény lehetőségünk szerint igyekszünk a szintén országosan elfogadott egységes öltözetet is biztosítani.
A polgárőrök jogai megegyeznek az állampolgárok jogaival, de intézkedéseik során – mint közfeladatot ellátó személyek – több védettséget élveznek.

Nem célunk a konfrontálódás, de minden lehetséges, az adott helyzetben megkívánt módon igyekszünk eleget tenni vállalt kötelezettségünknek.
Megalakulásunk óta számos esemény biztosításában vettünk részt, előfordult, hogy a rendőrséggel együttműködve, kistérségi versenyeken képviseltettük magunkat és Csekő Sándor volt elnök és tagtárs révén kupát is nyertünk.
Részt vettünk a Megyei Polgárőr Szövetség által szervezett rendezvényeken, többek között a bogácsi strandfürdő működésének biztonságát növelő feladatok végrehajtásában. Bűnmegelőző tevékenységünk során több esetben voltak eredményesek tagtársaink (betörés észlelése során értesítették a rendőrséget).
Igény szerint tartjuk a kapcsolatot az általános iskolával (rendezvények biztosítása, stb.).
A jövőben igyekszünk nagyobb gondot fordítani lehetőségeink feltárására (pályázatok, együttműködések, stb.), hogy vonzóbb legyen a civil szerveződésnek ez a lehetősége és működésünk hozzájáruljon a lakosság jobb biztonságérzetéhez.

Bemutatkozásunk alkalmával igyekeztünk feltárni tevékenységi területünket és a napi feladataink végzése közben vártuk az újabb megnyilvánulási lehetőséget.
Nem kellett sokáig várnunk, mert a természet védekező munkába szólította az egész országot. Mindenki ismeri a történteket. Az ország megmozdult és a legfelsőbb vezetéstől kezdve az egyes emberig mindenki tette a dolgát, szép példáját adva az összefogásnak. Polgárőreink ott voltak az árvízi mentésnél, amelyet a Nagykinizsen készített képek bizonyítanak. 

Szomszédságunkba (Szerencsre) is ellátogatott az árvízi helyzet, ahol a Szerencs patak riasztotta meg a lakosságot, fennakadást okozva többek között az átmenő forgalom számára is. A házigazdák megszervezték a mentesítő és figyelő szolgálatot, de részünkre is jutott feladat. Polgárőreink 3 csomópontban teljesítettek forgalomirányítói feladatokat és látták el információkkal az utazókat.

 

Az ERSTE Kupa kerékpárverseny községünkön is áthaladt. A bekötőutak felőli közúti forgalom lezárását – az útbiztosítást – a polgárőrök végezték.
Ugyancsak mi biztosítottuk az utat a másik áthaladó sportesemény, a II. Szerencsi Triatlon Jótékonysági Verseny résztvevői számára is.
A rendőrséggel való jó együttműködés példái a már említett esetek és az is, hogy ott voltunk a Szerencsi Csokoládéfesztivál lebonyolításánál is, úgy a forgalom, mint a rend biztosítását illetően.

Mint általában, a munkát követi a pihenés, amelyet az egyesület vezetősége egy kirándulás keretében gondolt kivitelezni, ily módon is megköszönve tagjainak az önzetlen munkát.

 

Ismerkedünk Telkibánya nevezetességeivel, történelmével


Fontos feladatunknak tartjuk a bűnmegelőzésben való aktív részvételünket, amelyet a hétvégi és esetenkénti járőrszolgálaton túl az alapjainál kezdünk orvosolni.
Az egyik legszebb feladat az ifjúság nevelése, amelybe a szülők és pedagógusok mögött mi is bekapcsolódtunk. Rendhagyó osztályfőnöki óra keretében előadónk beszélt az ifjúság morális viselkedés-normáiról, a hatóság képviselője pedig a bűnmegelőzésről.

Szegedi Sándor
Bekecs Községi Polgárőr Egyesület
elnöke
 

 

 

HULLADÉKNAPTÁR

Bekecs Nagy-hegyi Tanösvény

Falutörténet - Bekecs

 

BEKECSI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

PÁLYÁZAT

 

BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FELÚJÍTÁSA, KIALAKÍTÁSA BEKECS KÖZSÉGBEN
Támogatás összege: 160.000.000 Ft

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00035

 

Támop 3.1.4

 

TIOP-1.1.1

 

Orvosi rendelő felújítása Bekecsen