Felhívás

Településünkön 2016. április 1-én hatályba lépett a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 3/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet, melynek 17.§-a taglalja a gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási díjfizetés alóli mentességére vonatkozó lehetőségeket.   A gazdálkodó szervezetek részére, kérelmükre kiállított jegyzői igazolás alapján megadott mentesség minden év december tovább olvasom….

TÁJÉKOZTATÓ a szociális célú tűzifa juttatásról

TÁJÉKOZTATÓ a szociális célú tűzifa juttatásról Bekecs Község Önkormányzata térítésmentesen szociális tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, aki Bekecs községben bejelentett lakóhelyén, tartózkodási helyén életvitelszerűen él, ez irányú kérelmét az Önkormányzati Hivatalba benyújtotta, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre tovább olvasom….