Leírás Letöltés
1/2002. (I.29.) számú Önkormányzati Határozat. A 2002. évi költségvetés tárgyalásának I. fordulója
2/2002.(I.29.) számú önkormányzati határozat: A közművelődési hálózat újjáépítésére és újjászervezésére benyújtandó pályázat támogatása
3/2002.(I.29.) számú önkormányzati határozat: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola taneszközfejlesztési pályázata
4/2002.(I.29.) számú önkormányzati határozat: Lurkó-ház Napköziotthonos Óvoda taneszközfejlesztési pályázata
5/2002. (I.29.) számú Önkormányzati Határozat: Mezei őrszolgálat
6/2002.(I.29.) számú Önkormányzati Határozat: Szegedi Imréné közgyógyellátás megállapítása iránti kérelme ügyében a szociális és családügyi bizottság határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása.
7/2002. (I.29.) számú Önkormányzati Határozat: Tóth István polgármester illetményének emelése
8/2002.(I.29.) számú Önkormányzati Határozat: Dávidházi Ferenc alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
9/2002. (II.26.) számú Önkormányzati Határozat: Új gondozási központ kialakítására pályázat benyújtása
10/2002.(II.26.) számú önkormányzati határozat: Béke utca felújítása
11/2002.(II.26.) számú önkormányzati határozat: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítése
12/2002. (II.26.) számú Önkormányzati Határozat: A 2001. évi költségvetési pénzmaradvány felosztása.
13/2002. (II.26.) számú Önkormányzati Határozat: A 2000. évi költségvetési pénzmaradvány felosztása
14/2002. (II.26.) számú Önkormányzati Határozat: Gondozási központ alapító okiratának módosítása
15/2002.(II.26.) Önkormányzati Határozat: Helyi Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
16/2002. (II.26.) számú Önkormányzati Határozat: Czina György bekecsi lakos ingatlan vásárlási kérelme
17/2002. (II.26.) számú Önkormányzati Határozat: Kedves Béla és Drótár Dóra bekecsi lakosok ingatlan vásárlási kérelme
18/2002. (II.26.) számú Önkormányzati Határozat: Gaál László szerencsi lakos ingatlan vásárlási kérelme
19/2002.(II.26.) számú önkormányzati határozat: Művelődési Ház pályázatának támogatása
20/2002. (III.26.) számú Önkormányzati Határozat: Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata
Leírás Letöltés
1/2003. (I.23) számú Önkormányzati Határozat: Dávidházi Ferenc alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
2/2003. (I.23) számú Önkormányzati Határozat: Dr. Móré Lóránt háziorvos tárgyjutalma
3/2003. (I.23) számú Önkormányzati Határozat: A Szerencsi Közoktatási Ellátási Körzet társulási együttműködési megállapodásának módosítása
4/2003. (I.23) számú Önkormányzati Határozat: Orvosi ügyelet működésének támogatása
5/2003. (I.23) számú Önkormányzati Határozat: HACCP Minőségbiztosítási rendszer kiépítésének megrendelése, az önkormányzat fenntartásában lévő főző és tálaló konyhákban
6/2003.(I.23.) számú Önkormányzati Határozat: Balázsi Lóránt építési telek vásárlása
7/2003.(I.23.) számú Önkormányzati Határozat: Takács Zoltán építési telek vásárlása
8/2003. (I.23) számú Önkormányzati Határozat: Pető Intézet támogatása
9/2003.(II.25.) számú önkormányzati határozat: Szennyvízcsatorna építés céltámogatási igénybejelentése
10/2003.(II.25.) számú önkormányzati határozat: 2003-2006. évi ciklusterv elfogadása
11/2003.(II.25.) számú Önkormányzati Határozat: Bodnár Tibor és felesége építési telek vásárlása
12/2003.(II.25.) számú önkormányzati határozat: Bányai Lovasiskola és Sportegyesület támogatása
13/2003.(II.25.) számú önkormányzati határozat: Monok Ép. Bt. legelőbérlete
14/2003.(II.25.) számú önkormányzati határozat: ZTSZ-tagság megerősítése Bekecs
15/2003.(II.25.) számú önkormányzati határozat: Generáció Tőkefedezeti Életbiztosítás megkötése
16/2003.(III.26.) Önkormányzati Határozat: A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a Művelődési Ház tevékenységének átfogó ellenőrzéséről szóló tájékoztató és a 2003. évi közművelődési munkaterv
17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre
18/2003.(III.26.) Önkormányzati Határozat: Átfutó kiadások átkönyvelésének jóváhagyása
19/2003.(III.26.) Önkormányzati Határozat: A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításával, bővítésével kapcsolatos pályázati lehetőség
20/2003. (III.26.) számú önkormányzati határozat: Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Leírás Letöltés
1/2004.(I.23.) számú önkormányzati határozat: 2004. évi költségvetés bevételeinek elfogadása
2/2004. (I. 23.) számú Önkormányzati Határozat: Községi Önkormányzat Minőségirányítási Programjának elfogadása
3/2004.(I.23.) számú önkormányzati határozat: Tóth Tünde építési telek vásárlása
4/2004.(I.23.) számú önkormányzati határozat: Villanyhálózat bővítése
5/2004.(I.23.) számú Önkormányzati Határozat: Szabad pénzeszköz betétként történő lekötéséhez hozzájárulás
6/2004.(I.23.) számú önkormányzati határozat: Hegyaljai Alkotók Társulásának támogatása
7/2004.(I.23.) számú önkormányzati határozat: Tóth István polgármester illetményének megállapítása
8/2004.(I.23.) számú önkormányzati határozat: Tóth István polgármester részére költségátalány megállapítása
9/2004.(I.23.) számú önkormányzati határozat: Dávidházi Ferenc alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
10/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat: 2004. évi közművelődési terv
11/2004.(II.26.) számú Önkormányzati Határozat: Általános Iskola alapító okiratának felülvizsgálata
12/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2004 évre
13/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat: Önkormányzat ingatlan vásárlása
14/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat: MEDIBEK Szolgáltató Bt. foglalkozás egészségügyi feladat-ellátás végzésére vonatkozó kérelme
15/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat: Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti megállapodás jóváhagyása a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
16/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat: Szabó Márk támogatása
17/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat: Nova Táncstúdió támogatása
18/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat: 2004. május 1-i rendezvényhez pályázat benyújtása
19/2004.(II.26.) számú önkormányzati határozat: Vasas Jánosné közgyógyellátás megállapítása iránti kérelme ügyében a Szociális és Családügyi Bizottság határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása
20/2004.(II.26.) számú Önkormányzati Határozat: Szegedi Imréné közgyógyellátás megállapítása iránti kérelme ügyében a Szociális és Családügyi Bizottság határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása
21/2004.(III.30.) számú önkormányzati határozat: „Bekecs, a vonzóbbá, élhetőbbé tett település” című pályázat benyújtása
22/2004.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Szociális szolgáltatás tervezési koncepció készítésének megrendelése
23/2004.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Hulladékgazdálkodási terv készítése
24/2004.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Településrendezési terv elkészíttetése
25/2004.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Monok Ép. Bt. legelőbérlete
26/2004.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Sportcsarnok, kultúrház, konyha bérleti díjának megállapítása
27/2004.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Váradi Gézáné bekecsi lakos átmeneti segélye
28/2004.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Takács Lászlóné bekecsi lakos átmeneti segélye
29/2004.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Czellár József közgyógyellátás megállapítása iránti kérelme ügyében a Szociális és Családügyi Bizottság határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása
30/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásról szándéknyilatkozat
31/2004(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Református egyház támogatása
32/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Általános Iskola környezetvédelmi pályázatához saját erő biztosítása
33/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Foglalkozásegészségügyi tevékenység megbízási szerződésének jóváhagyása
34/2004.(IV.29.) számú Önkormányzati Határozat: Zemplén Agro Rt. építési telek vásárlása
35/2004.(IV.29.) számú Önkormányzati Határozat: Zemplén Agro Rt. építési telek vásárlása
36/2004.(IV.29.) számú Önkormányzati Határozat: Zemplén Agro Rt. építési telek vásárlása
37/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Takács László telekvásárlása
38/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Nagy András és felesége telekvásárlása
39/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: dr.Móré János László és felesége telek-kiegészítése
40/2004.(IV.29.) számú önkormányzati határozat: Szennyvízcsatorna hálózat építése
41/2004. (IV.30.) Önkormányzati Határozat: Szavazatszámláló Bizottság kiegészítése
42/2004.(V.27.) számú önkormányzati határozat: A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyása
43/2004.(V.27.) számú önkormányzati határozat: Gesztely Község Önkormányzatának Szerencs Kistérségi Belső Ellenőrzési Társuláshoz történő csatlakozása
44/2004.(V.27.) számú önkormányzati határozat: „Információs technológia az általános iskolában” PHARE támogatással megvalósuló iskolabővítés, valamint információs és kommunikációs technológiai berendezések és eszközök beszerzéséhez saját erő biztosítása
45/2004.(V.27.) számú önkormányzati határozat: Berta Jánosné bekecsi lakos átmeneti segélye
46/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. II. félévi munkaterve
47/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
48/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: „Hulladékgazdálkodási terv készítése” tárgyú pályázat benyújtása
49/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Gesztori megállapodás megkötése
50/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Nagy Magdolna és Lőrincz Zsolt telekvásárlása
51/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Firtkó István részére kitüntetés adományozása
52/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Czimre Györgyné részére kitüntetés adományozása
53/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Rakóczki András részére kitüntetés adományozása
54/2004.(VII.22.) számú önkormányzati határozat: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
55/2004.(VII.22.) számú önkormányzati határozat:: Szennyvízcsatorna-hálózat bővítés beruházás bonyolítójának megbízása
56/2004.(VII.22.) számú önkormányzati határozat: Szennyvízcsatorna-bővítés beruházás közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság létrehozása
57/2004.(VII.22.) számú önkormányzati határozat: Meszlényi Istvánné részére kitüntetés adományozása
58/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: A 2004. évi önkormányzati költségvetés I. fél éves teljesítésének elfogadása
59/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása
60/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: „Lurkóház” Napköziothonos Óvoda Pedagógiai Programjának jóváhagyása
61/2004(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Általános Iskola Minőségirányítási Programjának jóváhagyása
62/2004(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: „Lurkóház” Napköziotthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának jóváhagyása
63/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola osztálylétszámának meghatározása
64/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: „Lurkó ház” Napköziotthonos Óvodában indítható csoportok meghatározása
65/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Könyvvizsgáló megbízása
66/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Béke utca felújítása
67/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Vis maior többletkiadások mérséklése
68/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Vis maior helyzet kezelése
69/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Lekötött betét feloldásához és szabad pénzeszköz betétként történő lekötéséhez hozzájárulás
70/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004. évi „Zöld Forrás” program céljai közt szereplő „3. Zöld Lánc, 3.4. Patakok, kisvízfolyások medrének és partjának hulladékmentesítése” című pályázati lehetős
71/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Társulási Megállapodás kiegészítése
72/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás SZMSZ-ének módosítása
73/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Takács Róbert telekvásárlásának visszavonása
74/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Iván István ravatalozó használati díj megfizetésével kapcsolatos kérelme
75/2004.(VIII.24.) számú önkormányzati határozat: Horváth Miklósné bekecsi lakos átmeneti segélye
76/2004.(XI.29.) számú önkormányzati határozat: Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskola bérleti díjának elengedése
77/2004.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: „Beruházás a 21. századi iskolába” kedvezményes kamatozású hitel kölcsönszerződésének módosítása
78/2004.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Általános iskola bővítés beruházás közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság létrehozása
79/2004.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: kk.Danó Attila átmeneti segély megállapítása iránti kérelme ügyében a Szociális és Családügyi Bizottság határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása
80/2004.(IX.29.) számú Önkormányzati Határozat: Csepely Attila és neje építési telek vásárlása
81/2004.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
82/2004.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Szennyvízcsatorna hálózat építése
83/2004.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Döntés a helyi önkormányzat közalkalmazottait érintő bérpolitikai intézkedéshez támogatás igényléséről
84/2004.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Döntés a szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pályázatához önrész biztosításáról
85/2004. (X.15.) számú Önkormányzati Határozat: Döntés szennyvízcsatorna hálózat bővítésének kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
86/2004.(X.15.) számú Önkormányzati Határozat: Béni Gyula és dr. Ináncsi Tünde építési telek vásárlása
89/2004.(X.21.) számú önkormányzati határozat: Bűnmegelőzési Társulás létrehozása, e tárgyban pályázat benyújtása
90/2004.(XI.25.) számú önkormányzati határozat: Szabadság utcán járda építése, Szent István út ideiglenes rendbetételére forrás biztosítása
92/2004.(XI.25.) számú önkormányzati határozat: Bekecs Községi Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója
93/2004.(XI.25.) számú Önkormányzati Határozat: Döntés a szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pályázatához Önrész biztosításáról
94/2004.(XI.25.) számú önkormányzati határozat: Sike Lajos építési telek vásárlása
95/2004. (XI.25).számú Önkormányzati Határozat: Ványai Kft. Támogatása
96/2004.(XI.25.)számú Önkormányzati Határozat: Arany János Tehetséggondozó Programban Kunkli Tivadar hátrányos helyzetű tanuló részvétele
97/2004.(XI.25.) Önkormányzati Határozat: Helyi Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása
98/2004.(XI.25.) számú önkormányzati határozat: Setét Ferenc átmeneti segély megállapítása iránti kérelme ügyében a Szociális és Családügyi Bizottság határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása
99/2004.(XI.25.) számú önkormányzati határozat: Fazekas Istvánné bekecsi lakos átmeneti segélye
100/2004.(XI.25.) számú önkormányzati határozat: Baksi Imréné bekecsi lakos átmeneti segélye
101/2004.(XI.25.) számú önkormányzati határozat: Drótár Barnáné bekecsi lakos átmeneti segélye
102/2004.(XII.21.) számú önkormányzati határozat: Oktatási-nevelési intézmények házirendjének elfogadása
103/2004.(XII.21.) számú Önkormányzati Határozat: Lakossági víz és csatornadíjak mérsékléséhez támogatási igény bejelentése
104/2004.(XII.21). számú önkormányzati határozat: A Képviselő-testület 2005. I. félévi munkaterve
105/2004.(XII.21.) számú önkormányzati határozat: Településrendezési terv elkészíttetése
106/2004.(XII.21.) számú önkormányzati határozat: A „hulladékgazdálkodási terv készítése tárgyú pályázat benyújtásáról szóló 48/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat módosítása
107/2004.(XII.21.) számú önkormányzati határozat: Földvári Zsolt és felesége építési telek vásárlása
108/2004.(XII.21.) számú Önkormányzati Határozat: Közterület elnevezése
109/2004.(XII.21.) számú önkormányzati határozat: Pálóczy László részére kitüntetés adományozása
110/2004.(XII.21.) számú önkormányzati határozat: Szűcs Jánosné bekecsi lakos átmeneti segélye
Leírás Letöltés
1/2005.(I.25.) számú önkormányzati határozat: Irányelvek a 2005. évi költségvetési rendelet kiadási oldalának megtervezéséhez
2/2005.(I.25.) számú önkormányzati határozat: Tóth István polgármester illetményének megállapítása
3/2005.(I.25.) számú önkormányzati határozat: Dávidházi Ferenc alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
4/2005.(I.25.) számú önkormányzati határozat: Tóth István polgármester költségátalány megállapítása
5/2005.(I.25.) számú önkormányzati határozat: Tóth István polgármester jutalmazása
6/2005. (I.25.) számú Önkormányzati Határozat: A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának és az Alapító Okirat hatályon kívül helyezésének jóváhagyása
7/2005.(I.25.) számú önkormányzati határozat: A decemberi dél-ázsiai természeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére adomány nyújtása
8/2005.(I.25.) számú önkormányzati határozat: Besenyei Sándor és neje építési telek vásárlása
9/2005.(I.25.) számú önkormányzati határozat: Besenyei Sándor és neje építési telek vásárlása
10/2005.(I.25.) számú önkormányzati határozat: Bodnár Zoltán és neje építési telek vásárlása
11/2005. (I.25.) számú Önkormányzati Határozat: Általános Iskola bővítés, felújítás beruházás közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság tagjának megválasztása
12/2005. (II.17.) számú Önkormányzati Határozat: Döntés Általános Iskola bővítés és felújítás építési beruházás kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás folytatásáról
13/2005.(II.17.) számú önkormányzati határozat: Közmunkaprogram pályázat benyújtása a SzTcKT keretében
14/2005. (II.24.) számú Önkormányzati Határozat: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2005 évre
15/2005.(II.24.) számú önkormányzati határozat: Bodnár Jánosné jegyző teljesítmény értékelése
16/2005.(II.24.) számú önkormányzati határozat: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás szolgáltató részére történő átutalása
17/2005.(II.24.) számú önkormányzati határozat: Csizmadia Ferenc és neje építési telek vásárlása
18/2005.(II.24.) számú önkormányzati határozat: Nagy József Zoltán és neje építési telek vásárlása
19/2005. (II.24.) számú Önkormányzati Határozat: Döntés Általános Iskola bővítés és felújítás építési beruházás kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
20/2005.(III. 3.) számú Önkormányzati Határozat: LAVERANDA BORHÁZ RT. Borászati üzem létesítési tervéhez önkormányzati hozzájárulás
44/2005. (VIII.02.) számú Önkormányzati Határozat: „Lurkóház” Napköziotthonos Óvoda vezetőjének megbízása
45/2005. (VIII.2.) számú Önkormányzati Határozat: Önkormányzati Külterületi ingatlanokra beérkezett pályázatok elbírálása
46/2005.(VIII.2.) számú önkormányzati határozat: Jamriska Attila telekvásárlása
47/2005.(VIII.2.) számú önkormányzati határozat: Polgárőr Egyesület támogatása
48/2005.(VIII.2.) számú önkormányzati határozat: Országos Polgárőr Egyesület támogatása
49/2005.(VIII.2.) számú önkormányzati határozat: Kira József átmeneti segélye
50/2005.(VIII.2.) számú önkormányzati határozat: Dolányi Lászlóné átmeneti segélye
51/2005.(VIII..) számú Önkormányzati Határozat: A 2005. évi önkormányzati költségvetés I. fél éves teljesítésének elfogadása
52/2005.(VIII.25.) számú önkormányzati határozat: A 2005/2006-os nevelési évben indítható iskolai osztályok és óvodai csoportok számának meghatározása
53/2005.(VIII.25.) számú önkormányzati határozat: Pap Judit telekvásárlása
54/2005.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Viridis Pharma Kft. Telekrész vásárlása
55/2005.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
56 /2005.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Döntés a Béke út felújítása közbeszerzési eljárás eredményéről
57/2005.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Béke út felújítása
58/2005.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: A Szerencsi Közoktatási Ellátási Körzet megszüntetése
59/2005.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Hulladékudvar kialakításának támogatása
60/2005(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Tóth Bertalan bekecsi lakos ingatlan ügye
61/2005.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: Borai Ferencné fellebbezése
62/2005.(IX.29.) számú önkormányzati határozat: „Információs technológia az általános iskolában” számítástechnikai beszerzés egyszerű közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság létrehozása.
63/2005.(X.27.) számú önkormányzati határozat: 2006. évi belső ellenőrzés
65/2005(X.27.) számú önkormányzati határozat: Bekecs Községi Önkormányzat településrendezési teve hosszú távú fejlesztési koncepciójának elfogadása
66/2005.(X.27.) számú önkormányzati határozat: Szűcs József verseskötetének anyagi támogatása
67/2005.(X.27.) számú önkormányzati határozat: Szűcs Józsefné átmeneti segélye
68/2005.(XI.30.) önkormányzati határozat: A 2005. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves teljesítésének elfogadása
69/2005.(XI.30.) számú Önkormányzati Határozat: Bekecs Községi Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója
70/2005.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: Gondozási Központ alapító okiratának felülvizsgálata
72/2005.(XI.30.) önkormányzati határozat: Szennyvízcsatorna hálózat építés céltámogatási részéről való lemondás
73/2005. (XI.30.) Önkormányzati Határozat: II. Rákóczi Ferenc Informatika-matematika Tagozatos Általános Iskolába iskolabútor és taneszköz beszerzésre kíirt közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság létrehozása
74/2005.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: Apjok Anikó Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatát elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezése
75/2005.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: Iskolabútor és taneszköz beszerzésére pályázat
76/2005. (XI.30.) számú Önkormányzati Határozat: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába iskolabútor és taneszköz beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
77/2005.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: Társulási megállapodás kiegészítése
78/2005.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: Víziközmű díjához támogatási igény bejelentése
80/2005.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: Római katolikus egyház támogatása
81/2005.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: Református egyház támogatása
82/2005. (XII.14.) számú önkormányzati határozat: Csiki József és Csiki Julianna jelzálogjog-törlési kérelme
83/2005.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: Könyvtár részére könyv vásárlás
85/2005.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: Ismételt Döntés az „Információs technológia az általános iskolákban” számítástechnikai eszközbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
Leírás Letöltés
1/2006.(I.26.) számú Önkormányzati Határozat: Irányelvek a 2006. évi költségvetési rendelet kiadási oldalának megtervezéséhez
2/2006.(I.26.) számú önkormányzati határozat: Bem József utca felújítása
3/2006.(I.26.) számú önkormányzati határozat: Szerencsi és Tűzoltó út, valamint Muskátli és Aradi utcák felújítása
4/2006.(I.26.) számú önkormányzati határozat: Igazság utca felújítása
5/2006.(I.26.) számú önkormányzati határozat: Határ út felújítása
6/2006.(I.26.) számú önkormányzati határozat: Gyermekorvosi rendelő épületének felújítása
7/2006.(I.26.) számú önkormányzati határozat: Óvoda épületének felújítása
8/2006.(I.26.) számú önkormányzati határozat: Közbeszerzési Szabályzat módosítása
9/2006.(I.26.) számú önkormányzati határozat: Iskolai udvarán térburkolat kialakítására kivitelező megválasztása
10/2006.(I.26.) számú önkormányzati határozat: Iskolabútor és taneszköz beszerzésére pályázat
11/2006.(I.26.) számú Önkormányzati Határozat: A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás javaslata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére
12/2006.(I.26.) számú Önkormányzati Határozat: Külterületi földeladás adásvételi-szerződésének módosítása
13/2006.(II.14.) számú önkormányzati határozat: Bekecs község 2005. évi közművelődési munkaterve
14/2006.(II.14.) számú önkormányzati határozat: Családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására intézményfenntartó társulás létrehozása
15/2006.(II.14.) számú önkormányzati határozat: Puskásné Fülöp Jolán és Kohán Attila telekvásárlása
16/2006.(II.14.) számú önkormányzati határozat: Pályázat benyújtása 1956-os forradalmi emlékmű állításához
17/2006.(II.14.) számú önkormányzati határozat: Komplex hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása
18/2006.(II.14.) számú önkormányzati határozat: Helyi Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása
19/2006.(II.14.) számú önkormányzati határozat: Tóth István részére díszpolgári cím adományozása
20/2006.(II.14.) számú önkormányzati határozat: Dávidházi Ferencné részére díszpolgári cím adományozása
21/2006.(II.14.) számú önkormányzati határozat: Hubai Balázsné részére kitüntetés adományozása
22/2006.(III.6.) számú önkormányzati határozat: Gyermekorvosi rendelő épületének felújítása
23/2006.(III.6.) számú önkormányzati határozat: Dóka Tibor és neje Meszesán Lívia építési telek vásárlása
24/2006.(III.6.) számú önkormányzati határozat: Dr. Móré László és felesége jelzálogjog-törlési kérelme
25/2006.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinél végzett belső ellenőrzéséről szóló vizsgálati jelentés elfogadása
26/2006.(III.30.) számú önkormányzati határozat: A köztisztviselk teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2006. évre
27/2006.(III.30.) számú önkormányzati határozat: 2006. évi közbeszerzési terv elfogadása
28/2006.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Asztalitenisz szakosztály anyagi támogatása
29/2006.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Dávidházi Ferenc alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
30/2006.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Tóth István polgármester illetményének megállapítása
31/2006.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Tóth István polgármester jutalmazása
32/2006.(III.30.) számú Önkormányzati Határozat: Dávidházi Ferencné igazgató felmentése
33/2006.(III.30.) számú önkormányzati határozat: Intézményvezetői pályázat kiírása
35/2006.(IV.26.) számú önkormányzati határozat: Iskolabútor és taneszköz beszerzésére pályázat
36/2006.(V.25.) számú önkormányzati határozat: Turbucz György kérelme beépítési kötelezettség törlése iránt
37/2006.(V.25.) számú önkormányzati határozat: Zádeczki Attiláné ápolási díjat megállapító határozat elleni fellebbezése
38/2006.(VI.28.) számú önkormányzati határozat: Bekecs község Önkormányzatának 2006. II. félévi munkaterve
38/2006.(VI.28.) számú önkormányzati határozat: Bekecs község Önkormányzatának 2006. II. félévi munkaterve
40/2006.(VI.28.) számú önkormányzati határozat: Budányi Árpád építési telek vásárlása
41/2006.(VI.28.) számú önkormányzati határozat: Vakter Béla építési telekről való lemondása
42/2006.(VI.28.) számú önkormányzati határozat: Polgárőr Egyesület anyagi támogatása
43/2006.(VI.28.) számú önkormányzati határozat: Bekecs, Igazság utca 43. szám alatti ingatlanrész vásárlása
44/2006.(VI. 28.) számú önkormányzati határozat: Mocsár György átmeneti segélye
45/2006.(VII.18.) számú Önkormányzati Határozat: Döntés Likviditási hitel felvételéről
46/2006.(VII.18.) számú önkormányzati határozat: Csapadékvíz elvezető árok fenntartási és üzemeltetési költségeiről megállapodás
47/2006.(VII.18.) számú önkormányzati határozat: Társulási megállapodás
48/2006.(VII. 18.) számú Önkormányzati Határozat: Helyi Választási Bizottság megválasztása
49/2006.(VIII.25.) számú önkormányzati határozat: Az önkormányzat 2006. első félévi gazdálkodásáról tájékoztató
50/2006.(VIII.25.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: A 2006/2007-os nevelési évben indítható iskolai osztályok és óvodai csoportok számának meghatározása
51/2006.(VIII.25.) számú önkormányzati határozat: Erdei Zoltán telekvásárlása
52/2006.(VIII.25.) számú Önkormányzati Határozat: Setét Ferencné kérelme
66/2006.(X.25.) számú önkormányzati határozat: A Bekecsi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának megválasztása
67/2006.(V.25.) számú önkormányzati határozat: Poncsák Anna átmeneti segélye
68/2006.(X.25.) számú önkormányzati határozat: Magyar Lászlóné átmeneti segélye
69/2006.(X.25.) számú önkormányzati határozat: Danó Attila rendszeres szociális segélyt megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezése
70/2006.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: Bekecs Községi Önkormányzat 2006-2010.évi időszakra vonatkozó gazdasági programja
71/2006.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: A 2006. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves teljesítésének elfogadása
72/2006.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: A 2007. évi költségvetési koncepció
73/2006.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: 2007. évi belső ellenőrzés
74/2006.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: Könyvvizsgálói megbízás módosítása
75/2006.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: Lízingszerződés megkötése Xerox fénymásoló gépre
76/2006.(XI:30.) számú önkormányzati határozat: Hubai Balázs átmeneti segélye
77/2006.(XI.30.) számú önkormányzati határozat: Fecsó Zoltán és Takács Bernadett átmeneti segélye
78/2006.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: Víziközmű díjához támogatási igény bejelentése
79/2006.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: A Képviselő-testület 2007. I. félévi munkaterve
80/2006.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: Polgármesteri Hivatal épülete mellett lévő terület értékesítésének előkészítése
81/2006.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
82/2006.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: ZTSZ tagság megújítása
83/2006.(XII.14.) számú önkormányzati határozat: Családsegítő és Gyermekjóléti feladatok ellátásra létrehozott intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása