A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Bekecs községben 2006. március 1-től  Kistérségi Társulás keretében Prügyhöz tartozik. A Szolgálat helyileg a bekecsi polgármesteri hivatalban maradt, ahol Restás Márta családgondozó fogadja az ügyfeleket. Feladata változatlan: az itt élők problémáinak megoldása, a gyermekek testi-lelki egészségének megőrzése, családban történő felnevelkedésük biztosítása.

Gyermekjóléti Szolgálat elsődleges kliense a gyermek, az ő mindenekfelett álló érdekeit kell szolgálni. Ennek egyik eszköze a szülői felelősség megerősítése, a szülői képességek kiteljesítése. Végső cél az, hogy a szülő alkalmassá váljon arra, hogy megfelelő módon nevelhesse gyermekét.

„Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, minthogy felnevelhetjük a következő nemzedéket.” (Dr. C. Everett Koop)

Családsegítő Szolgálat munkája a felnőttek, fiatalkorúak élete során felmerülő szociális és mentálhigiénés problémák megoldására, megszüntetésére irányul. Cél a szűkebb és tágabb környezetben felmerülő konfliktusok rendezése, hosszú távon az életvezetési képesség megőrzése.

Ügyfélfogadás: munkanapokon 8:00-15:00 óráig

Telefon: 47-368-857 / 18 mellék