→ Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(X.31.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (X.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

→ Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(X.31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2018. (III.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

→ Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról 8-as tűzifa rendelet

• 8-as rendelet melléklet

→ Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról

→ BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

• 2-es rendelet mellékletei

→ Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

• 3-as rendelet mellékletei

→ Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019.(III. 11.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2018. (III.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

→ Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (IX.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

• 7-es rendelet melléklete

1/2018.(II.15 .) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztviselői törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról

3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

4/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
→ Melléklet

5/2018.(III. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6/2018. (IV.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
→ Melléklet

7/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
→ Melléklet

→ 8/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos módosításáról

→ 12/2018.(VI.2.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos módosításáról

1-es rendelet a köztisztviselői törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról

2-es rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

3-as rendelet a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 42015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

3-as rendelet melléklete otthonteremtési célú települési támogatás

6/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

7/2017. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról

8/2017. (IX.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

8-as KVIRENDMÓD táblázatok

9/2017.(IX.05.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

10/2017. (X.13.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről

11/2017. (XI.20.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelő anyag juttatásáról

12/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelet A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

13/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

13-as rendelet melléklete

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

15/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Leírás Letöltés
1-es rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
2-es rendelet a Bekecs KÖH foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
3-as rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
4-es rendelet a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
5-ös rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önk. rendelet módosításáról
6-os rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról
7-es rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról
8-as rendelet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
9/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet a közterületek tisztántartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről
10/2015.(VII.14.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
12-es rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
13-as rendelet a helyi iparűzési adóról
14-es rendelet a talajterhelési díjról
15-ös rendelet a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról
16-os rendelet a szociális célú tűzifa juttatásáról
17-es rendelet a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
19-es rendelet a Bekecs község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ – területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
20-as rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról
21-es rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
Leírás Letöltés
1/ 2011(I.31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2008. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2008. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3/2011.(I.31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
6/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
7/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
9/ 2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
10/ 2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete A Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/1996. (VIII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
11/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2004. (I.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
12/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Szervezeti és Mködési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
13/2011.(VIII.29.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6 /2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
14/2011.(VIII.29.) rendelete A helyi önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
15/2011.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Leírás Letöltés
9/2010. (VII.30.) számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.1.) rendelet módosításáról
8/2010. (V.01.) számú rendelet a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ- területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 4/2007. (III.05.) rendelet módosításáról
7/2010. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
6/2010. (III.29.) számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.1.) rendelet módosításáról
5/2010. (III. 1.) számú rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról
4/2010. (III. 1.) számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
3/2010. (II.1.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési díjairól szóló rendeletének módosításáról
2/2010.(II.1.) számú rendelet a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 23/2001. (X.30.) számú rende
1/2010. (II.1.) számú rendelet a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról
11/2010. (X.19.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
10/2010. (X.18.) önkormányzati rendelet Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999. (V.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Leírás Letöltés
1/2009. (II.4.) SZÁMÚ RENDELET A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról
2/2009.(II.1.) számú rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2008. II.1.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról
3/2009.(II.1.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2008.( II.3.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról
4/2009.(III.2.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
5/2009.(III.2.) számú rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének módosításáról
16/2009. számú rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 18/2005. (XI.1.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése
6/2009.(III.2.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési díjairól szóló rendeletének módosításáról
7/2009. (III. 30.) számú rendelet Bekecs község egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről
8/2009. (IV. 30.) számú rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról
9/2009.(IV.30.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési díjairól szóló rendeletének módosításáról
10/2009. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról
11/2009.(V.18.) számú rendelet a Bekecs község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ – területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 17/2007. (X.30.) számú és a 12/2008. (VI.2.) számú Rendeletével módosított 4/
19/2009. (XII.21.) számú rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjakról
12/2009.(VI.02.) számú rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról
13/2009. (VII. 27.) számú rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról
14/2009.(VIII.25.) számú rendelet a Bekecs Községi Önkormányzat képviselű-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1999. (VI.25.) az 5/2003. (II.28.) és a 16/2006. (X.30.) számú 4/2008. (III.3.) számú rendelettel módosított 6/199
15/2009.(VIII.29.) számú rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról
20/2009.(XII.21.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról
21/2009. (XII.21.) számú rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról
17/2009. (XII.1.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési díjairól szóló rendeletének módosításáról
18/2009. (XII.21.) számú rendelet a víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira
Leírás Letöltés
1/2008. (II.3.) SZÁMÚ RENDELET a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról
2/2008 rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a szociális ellátások térítési díjairól
3/2008.(II.1.) SZÁMÚ RENDELET a gyermekvédelem helyi rendszeréről
4/2008.(III.3.) számú rendelet a Bekecs községi Önkormányzat képviselőtestülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 6/1999. (V.1.) számú rendeletének módosításáról
5/2008 rendelet az önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásokról szóló 14/2006.(X.30.) számú rendeletének módosításáról
8/2008.(IV. 28.) számú rendelet az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról
9/2008.(IV.28) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 24/2007. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
10/2008.(IV.28.) számú rendelet a közterület használatról szóló 25/2007. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
11/2008.(IV.28.) számú rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének módosításáról
12/2008.(VI.2.) számú rendelet a Bekecs község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ – területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 4/2007. (III.5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
13/2008.(VI.25.) számú rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének módosításáról
13/1/h. számú melléklet
14/2008.(VIII.15.) számú rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendelet módosításáról
15/2008.(XI.3.) számú rendelet Bekecs község egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről
16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének módosításáról
17/2008.(XII.17.) számú rendelet a víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira
18/2008.(XII.17.) számú rendelet a települési települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjakról
Leírás Letöltés
1/2007.(I.30.) számú rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (V.1.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról
2/2007. (I.30.) számú rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2005. (II.1.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról
3/2007.(I.30.) számú rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének módosításáról
4/2007.(III.5.) Rendezési terv és helyi építési szabályzat
5/2007. (III.5. ) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
6/2007. (III.5.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének módosításáról
7/2007. (IV.1.) számú RENDELET A Bekecs Községi Önkormányzat képviselőtestülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1999. (VI.25.) az 5/2003. (II.28.) és a 16/2006. (X.30.) számú rendelettel módosított 6/1999. (V.1) számú önkormányzat
8/2007.( IV.19 .) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
9/2007. (IV.19.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (III.5.) számú rendeletének módosításáról
10/2007.(VI.3.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2004. (I.2.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
11/2007. (VII.2.) számú rendelet a köztisztasági tevékenységről
12/2007. (VIII.1.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (III.5.) számú rendeletének módosításáról
13/2007. (IX.01.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (III.5.) számú rendeletének módosításáról
14/2007.(IX.3.) számú RENDELET az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
17/2007.(X.30.) számú rendelet a Bekecs község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ – területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 4/2007. (III.5. )számú Rendeletének módosításáról
21/2007.(XII.17.) számú rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjakról
22/2007.(XII.17.) számú rendelet a víziközmőből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira
23/2007.(XII.17.) számú rendelet víziközmőből jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjaira
24/2007.(XII.17.) számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
25/2007.(XII.17.) számú rendelet a közterület használat szabályairól
Leírás Letöltés
1/2006. (II.1.) számú Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2005. (II.1.) számú Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: R) módosításáról
2/2006.(II.1.) számú Rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (V.1.) számú Önkormányzati Rendelet (továbbiakban R) módosításáról
3/2006. (II.15.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről
4/2006. (III.7.) számú RENDELET az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
5/2006. (IV.1.) számú RENDELET az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
6/2006.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
7/2006.(III.31.) számú rendelete a települési lakóingatlan fajták átlagértékeiről a luxusadó megállapításához
8/2006.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELET a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 4/2004.(I.25.) számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról
9/2006.(IV. 28.) számú RENDELET a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról
10/2006. (VII.20.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról
11/2006. (VIII.30.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról
12/2006.(VIII.30.) számú Rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (V.1.) számú Önkormányzati Rendelet (továbbiakban R) módosításáról
13/2006. (VIII.30.) számú Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 3/2005. (II.1.) számú Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: R) módosításáról
14/2006. (X.30.) számú RENDELET Az önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
15/2006. (X.30.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról
16/2006.(X.30.) számú RENDELET A Bekecs községi Önkormányzat képviselőtestülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (II.28.) számú rendeletével módosított 6/1999. (V.1.) számú rendeletének(továbbiakban: R) módosításáról
17/2006. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról
18/2006.(XII.20.) számú rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 17/2003. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) módosításáról
19/2006.(XII.20.) számú rendelet a víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira
20/2006.(XII.20.) számú rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjakról
Leírás Letöltés
1/2005.(II.1.) SZÁMÚ RENDELET a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 4/2004.(I.25.) számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról
2/2005.(II.1.) SZÁMÚ RENDELET A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (V.1.) számú Önkormányzati Rendelet (továbbiakban R) módosításáról
3/2005.(II.1.) SZÁMÚ RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól
4/2005.(II.1.) SZÁMÚ RENDELET a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló
5/2005.(II.1.) SZÁMÚ RENDELET a települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 17/2003. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) módosításáról
6/2005. (III.1.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLET az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
9/2005.(V.15.) SZÁMÚ 9/2005.(V.15.) SZÁMÚ RENDELET
10/2005.(VII.1.)SZÁMÚ RENDELET a közterület használati díjakról szóló 6/1991. (VII.1) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
11/2005.(IX.1.) számú RENDELET az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
12/2005.(X.1.) számú RENDELET a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8//2004. (IV. l.) számú rendelet módosításáról
13/2005.(X.1.) számú RENDELET a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló
14/2005.(X.1.) számú RENDELET a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 27/2001. (XII.11.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról
15/2005.(X.1.) számú RENDELET a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról
16/2005.(XI.1.) számú Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2004. (IV.1.) számú rendelet módosításáról
17/2005.(XI.1.) számú Rendelet a parlagfű irtásáról szóló 13/2002. (IX.15.) számú rendelet módosításáról
18/2005.(XI.1.) számú Rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
19/2005. (XII.1.) számú RENDELET az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
20/2005.(XII.1.) számú Rendelet az Önkormányzat Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről
21/2005.(XII.18.) számú rendelet a víziközmőből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira
22/2005.(XII.18.) számú rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjakról
23/2005.(XII.18.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 17/2003. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) módosításáról
2004-es zárszámadás
73/2005. (XI.30.) Önkormányzati Határozat: II. Rákóczi Ferenc Informatika-matematika Tagozatos Általános Iskolába iskolabútor és taneszköz beszerzésre kíirt közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság létrehozása
Leírás Letöltés
1/2004. (I. 25.) SZÁMÚ RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól
2/2004.(I.25.) SZÁMÚ RENDELET A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (V.1.) számú Önkormányzati Rendelet (továbbiakban R) módosításáról
3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről
4/2004.(I.25.) SZÁMÚ RENDELET a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról
5/2004.(III.1.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről
6/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 4/2003. (II.28.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELET a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról
8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELET a gyermekvédelem helyi rendszeréről
9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
10/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELET a helyi iparűzési adóról szóló 7/2001. (I. 30.) számú rendelet módosításáról
11/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási tárgyú rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről
12/2004. (IV.30.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
13/2004. (VI.1) SZÁMÚ RENDELET a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról
14/2004.(VII.1.) SZÁMÚ RENDELET a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről
15/2004.(VII.1.) SZÁMÚ REMDELET az önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
16/2004.(VII.1.) SZÁMÚ RENDELET a települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 17/2003. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról
17/2004.(VII.30.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) kiegészítéséről
18/2004.(VIII.30.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELET az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
20/2004. (XI.30.) SZÁMÚ RENDELET az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
21/2004.(XII.21.) számú rendelet a víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira
22/2004.(XII. 21.) számú rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL
Leírás Letöltés
3 /2003.(I.27.) számú Rendelet a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 5/2002.(II.l.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáró
2/2003.(I.27.) számú Rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól
1/2003.(I.27.) számú Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998. (V.1.) számú Önkormányzati Rendelet (továbbiakban R) módosításáról
8/2003.(III.31.) számú Rendelet a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 5/2001.(II.l.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról
7/2003. (III.31.) számú RENDELET az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 4/2003. (II.28.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
6/2003.(III.31.) számú Rendelet a 2002.évi költségvetésről szóló 7/2002.(II.28.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról
12/2003.(VII.25.) számú Rendelet a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló módosított 5/2001.(II.l.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról
11/2003.(VII.25.) számú RENDELET a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
10/2003.(VII.25.) számú Rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 23/2001. (X.30.) számú önkormányzati rendeleténe
13/2003. (IX.1.) számú RENDELET az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 4/2003. (II.28.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
16 /2003 (IX.1.) számú rendelet a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól
15/2003.(IX .1) SZÁMÚ RENDELET a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
14/2003.(IX.1.) számú Rendelet a köztemetőkről szóló 16/2000.(XII.1.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról
18/2003.(XI. 3.) számú Rendelet a köztemetőkről szóló 16/2000.(XII.1.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról és kiegészítéséről
17/2003. (XI.3.)számú RENDELET a települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről
19/2003. (XII.1.) számú RENDELET az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 4/2003. (II.28.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról
22/2003.(XII.22.) számú Rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 17/1993. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról
21/2003.(XII.22.) számú rendelete a víziközmőből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira
20/2003.(XII. 22.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL
Leírás Letöltés
5/2002.(II.1.) számú Rendelet a települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 5/2001.(II.l.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.
3/2002.(II. 1.) számú rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL
2/2002.(II.1.) számú Rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól
1/2002.(II.1.) számú Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998.(V.1.) számú Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.
4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól
8/2002.(II.28.) számú Rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 6/1993. (X.5.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról
7/2002. (II.28.) számú RENDELET az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről
6/2002.(II.28.) számú Rendelet a 2001.évi költségvetésről szóló 9/2001.(III.1.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról
9/2002. (IV. 18.) számú RENDELET az Önkormányzat 2001. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
10/2002.(IV. 30.) számú Rendelet a köztemetőkről szóló 16/2000.(XII.1.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról és kiegészítéséről
11/2002.(VI.30.) számú rendelet a háziorvosi és fogorvosi körzetekről
13/2002.(IX.15.) számú RENDELETE a parlagfű irtásáról
12/2002.(IX.23.) számú rendelet a 2002.évi költségvetésről szóló 7/2002.(II.28.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról
14/2002.(XI.4.) számú Rendelet a 6/1999.(V.1.) számú Önkormányzati Rendelettel megállapított Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítéséről
17/2002.(XI. 16.) számú R E N D E L E T a Települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 27/2001. (XII.11.) számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról
15/2002.(XII.12.) számú rendelet a víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjaira
18/2002.(XII.16.) számú Rendelet a 2002.évi költségvetésről szóló 7/2002.(II.28.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról
16/2002.(XII. 16.) számú rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL