F E L H Í V Á S

 

Saját tulajdonú ingatlanok és ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére

 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Bekecs Község Önkormányzata a település közigazgatási területén folyamatosan végzi az önkormányzati zöldterületek és zöldfelületek kezelését, tisztántartását (kaszálás, gyomtalanítás, parlagfű mentesítés, virágosítás stb.). Erre a forrásként a közmunkaprogram áll rendelkezésre, amelynek eredeti célkitűzése (a munka világába való visszatérés) eredményesnek bizonyult: az ebben a programban résztvevők jelentős számban munkát vállaltak az elsődleges munkaerőpiacon. A feladatok azonban nem csökkentek, hanem nőttek, így kevesebb mint fele dolgozó, és negyedannyi szakszemélyzet áll rendelkezésre. Önkormányzatunk minden közlétesítményt a megfelelő színvonalon fenn kíván tartani, azonban a lakosságtól a korábbiakban átvállalt feladatokat nem tudja ellátni. A közterületek fenntartásához lakosságunk nem járul hozzá anyagilag, a kommunális adó kivezetésre került. Ugyanakkor az elmúlt időszakban bejelentések érkeztek az önkormányzati hivatalhoz arra vonatkozóan, hogy a lakossági ingatlanokról kinyúló növények ágai akadályozzák a gyalogos és gépjármű közlekedést, továbbá az ingatlanok előtti közterületen (pl. árokban) a le nem nyírt fű, az el nem távolított szemét, hordalék akadályozza a csapadékvíz elfolyását, ezek összességében balesetveszélyt is magukban hordoznak. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk minden ingatlan tulajdonosát, hogy:

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(VI.30.) rendelete a közterületek tisztántartásáról az alábbi intézkedéseket tartalmazza:

2.§

(1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (a továbbiakban : ingatlanhasználó) köteles:

  • a)az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, hulladék és gyommentesítéséről, a burkolt területeken a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítéséről,
  • b)az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról,

gondoskodni.

(2) Ha az ingatlant két közút határolja, az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt kötelezettség mindkét irányban terheli az ingatlanhasználót.

(3) Az ingatlanhasználó a közterület tisztán tartása során keletkező hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével rendszeresített hulladékgyűjtő edényben helyezheti el.

(4) Az (1) – (3) bekezdésben foglalt kötelezettségek a beépítetlen – használaton kívüli – ingatlanokra is vonatkoznak.

Ugyanezen rendelet 3.§-a meghatározza az ingatlanhasználóknak az ingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos feladatait:

„Az ingatlanhasználóknak az ingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos feladatai:

  • a)az ingatlan rendben- és tisztán tartása, gyommentesítése, az ingatlanról a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok metszése,
  • b)épület bontása, építése, felújítása és karbantartása miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztán tartása,
  • c)A településrészeken keletkező építési és bontási hulladék kezelését, tervezését és elszámolását a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell végezni,
  • d)Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni az ingatlanán történ rovar és rágcsálóirtásról.”

 

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének módosított 10/2015.(VII.14.) rendelete szabályozza a közösségi együttélés alapvető szabályait, megszegésének jogkövetkezményeit.

 

Kérjük Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ingatlanuk, illetve az ingatlanuk előtti közterületi szakasz tisztántartását, kaszálását, gallyazását és sövénynyírását szükség szerint, a növényzet állapotának megfelelően folyamatosan végezzék el, az ingatlan előtti árokból a lekaszált növényzetet, hordalékot távolítsák el. Régi szokás volt, hogy mindenki rendbe rakta maga előtt a közterületet, nem egy esetben pedig virágokkal, növényekkel ültette tele. Legyünk újra igényesek környezetünkre, hiszen a közterület közös ügyünk. Bízunk benne, hogy lakosságunk segítségével valóban egy szép és gondozott lakókörnyezetben élhetünk, amelyhez hozzájáruló, segítő együttműködésüket köszönjük.

 

Bekecs, 2022, május 12.

 

Tisztelettel:

 

Bekecs Község Önkormányzata sk.