FIGYELEM! VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁSBAN

 

  1. 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

 

Ezen törvény alapján a 2021. évi iparűzési adó mértéke 2% helyett 1 % -ra módosul, a különbözet támogatásnak minősül.

A kedvezmény igénybevételéhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül nyilatkozni kell az Önkormányzat felé a jogosultságról, 2021. február 25-ig.

  1. VÁLTOZIK A HIPA BEVALLÁS bENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYA
  2. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.

2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – a helyi iparűzési adó bevallásukat nem az önkormányzati, hanemcsak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani. Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  lesznek ÁNYK formátumban elérhetők.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak  (vállalkozó) van lehetősége  arra, hogy az adóbevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz nyújtsa be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

 

Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul a Bekecs Község Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell megtenni: 55800044-11015400 kell teljesíteni.

 

Bekecs, 2021. január 25.

Bekecs Község Önkormányzata