F E L H Í V Á S!

Települési rendkívüli iskolakezdési, óvodáztatási és bölcsődéztetési  támogatás

 

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a korábbi évekhez hasonlóan –  2023. évben is egyszeri iskolakezdési/ óvodáztatási/ bölcsődéztetési támogatást kíván nyújtani a családoknak.

 

A települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra kérelmet nyújthat be az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a településen életvitelszerűen él és a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik valamint a családjában általános iskolai vagy középiskolai nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel.

Kérelmet nyújthat be az a fiatal felnőtt, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatói jogviszonyban áll, és a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Az önkormányzatokat kötelezően érintő jogszabályváltozás miatt ehhez szükséges a kérelem kitöltése és a háztartás jövedelmi helyzetének igazolása, valamint a lakcímkártyák bemutatása. A támogatáshoz szükséges a 16. életévét betöltött tanulók és főiskolai- egyetemi tanulmányokat folytató tanulók esetében az iskolalátogatás igazolása.

A támogatást az a személy kaphatja meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 228.000.- Ft-ot.

 

A települési rendkívüli óvodáztatási támogatásra kérelmet nyújthat be az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a településen életvitelszerűen él és a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint a családjában óvodáskorú gyermeket nevel.

Ehhez szükséges a kérelem kitöltése, a háztartás jövedelmi helyzetének igazolása, valamint a a lakcímkártyák bemutatása. Nem bekecsi óvodába járó gyermek esetében az óvoda igazolását kérjük a kérelemhez csatolni.

A támogatást az a személy kaphatja meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 213.750.- Ft-ot.

 

 

A települési rendkívüli bölcsődéztetési támogatásra kérelmet nyújthat be az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a településen életvitelszerűen él és a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint a családjában bölcsődés  gyermeket nevel.

Ehhez szükséges a kérelem kitöltése és a háztartás jövedelmi helyzetének igazolása, valamint a lakcímkártyák bemutatása. Nem bekecsi bölcsődébe járó gyermek esetében a bölcsőde igazolását kérjük a kérelemhez csatolni.

A támogatást az a személy kaphatja meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 213.750.- Ft-ot.

 

A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető a családsegítő szolgálat munkatársától, valamint a hivatal ügyintézőjétől (3903. Bekecs, Honvéd utca 54.).

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a kérelmet kitöltve a kért jövedelemigazolásokkal együtt szíveskedjen visszajuttatni a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalba (3903 Bekecs, Honvéd utca 54.) 2023. október 15. napjáig.

 

Bekecs, 2023. július 28.

Tisztelettel:

  1.           Bodnár László

polgármester

 

 

 

Letölthető kérelmek:

Települési rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelem (általános iskola, középiskola)

Települési rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelem (főiskola, egyetem)

Települési rendkívüli óvodáztatási támogatás kérelem

Települési rendkívüli bölcsődéztetési támogatás kérelem

Meghatalmazás