Jegyzőkönyvi kivonat

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

264/2018.(VIII.30.) Kt. határozata A 2018. évi közbeszerzési terv módosításáról

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  42. § (1) bekezdésében foglaltak  alapján – az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint   módosítja és fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős:

Bodnár Jánosné
jegyző
dr.Bodnár László  sk.
polgármester
Bodnár Jánosné  sk.
 jegyző

Kivonat hiteléül: B e k e c s, 2018. augusztus 30.

Barta Csilla
 jegyzőkönyvvezető

Bekecs Község Önkormányzata

  1. évi közbeszerzési terve

 

  A közbeszerzés  Forrása Irányadó

eljárásrend

  Tervezett

eljárás fajtája

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel

összefüggésben

előzetes

tájékoztató

közzétételére?

 az eljárás

megindításának,

illetve a közbeszerzés

megvalósításának

tervezett időpontja

 szerződés

teljesítésének várható

időpontja vagy a

szerződés időtartama

tárgya mennyisége
I. Árubeszerzés
Bölcsőde építése Bekecs Községben 4.500.000 TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00012 nemzeti Kbt. 113. § 2018.II. n. év 2020. I. n. év nem

 

II. Építési beruházás
Bölcsőde építése Bekecs Községben 59.000.000 TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00012 nemzeti Kbt. 115. §

hirdetmény és tárgyalás nélküli

2018. II. n. év 2020. I. n. év nem
Bel és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása  

112.417.323

 

TOP-2.1.3-15-B01-2016-00035 nemzeti Kbt. 115. §

hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli

2018. III. n. év 2019. IV. n. év nem
III. Szolgáltatás megrendelése