Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. április 25. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Tájékoztató Bekecs község közrend és közbiztonsági feladatainak ellátásáról.

Előterjesztő: Keresztesi János Szerencs Városi Rendőrkapitányság Vezetője

2./ Tájékoztató a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről és a szociális

és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Körömi Jánosné családgondozó

                 Bodnár Jánosné jegyző

3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

4./ Egyéb kérelmek, bejelentések.

 

Bekecs, 2019. április 17.

Bodnár László sk.