Bekecs Község Lakossága!

 

 

 

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2021. november 24. napján szerda 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

 

1./ Beszámoló a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi munkájáról.

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

2./ A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

3./ Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

Előterjesztő: Barta Csilla jegyző

 

4./ Az önkormányzat 2021. évi munkájának értékelése.

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

5./ A lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról és a lakóhelyi környezet  állapotának alakulásáról

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

6./ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

7./ Egyebek

 

 

Bekecs, 2021. november 18.

 

dr. Bodnár László

Bekecs Község Polgármestere