Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. január 31. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

1./ Javaslat Bekecs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletére.

(Első olvasat)

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2./ Javaslat Bekecs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését megalapozó egyes

önkormányzati rendeletek módosítására.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

3./ Javaslat a 2019. évi közművelődési programokra és rendezvényekre.

Előterjesztő: ÁMK Intézmény vezető

4./ Javaslat a Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

5./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

6./ Egyéb kérelmek, bejelentések.

 

Bekecs, 2018. január 24.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere