Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. február 28. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2./ Javaslat a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésére.

Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

3./ Javaslat Bekecs Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadására.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

         4./ Javaslat a Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

         5./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett

intézkedésekről

        Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

         6./ Egyéb kérelmek, bejelentések.

Bekecs, 2018. február 22.

Bodnár László sk.

Bekecs Község Polgármestere