Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. március 28. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Tájékoztató 2018. évi helyi adóbevételekről, az adóhatósági feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

2./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervére

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

4./ Egyéb kérelmek, bejelentések.

 

Bekecs, 2018. március 21.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere