Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. október 26. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Tájékoztató a 2017. évi közfoglalkoztatás keretében elvégzett munkákról, a
foglalkoztatás helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2./ Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról.
Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

4.) Egyéb kérelmek, bejelentések.

Bekecs, 2017. október 20.
dr. Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere