Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2017. szeptember 28. napján csütörtök 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1.) Tájékoztató Bekecs település könyvtári ellátásáról
Előterjesztő:  Hegedűs Márta könyvtáros

2.) Javaslat a köztemető használatának rendjéről szóló 25/2013.(XII.29.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

3.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
Előterjesztő: dr.Bodnár László polgármester

4.) Egyéb kérelmek, bejelentések.

Bekecs, 2017. szeptember 22.

dr. Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere