Közcélú villamos hálózat vezetékjogi és építési engedélyezése

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016.(XI.29.) Korm. rendelet 22. §-a valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet tovább olvasom….

TÁJÉKOZTATÓ

a szociális célú tűzifa juttatásról Bekecs Község Önkormányzata térítésmentesen szociális tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, aki Bekecs községben bejelentett lakóhelyén, tartózkodási helyén életvitelszerűen él, ez irányú kérelmét az Önkormányzati Hivatalba benyújtotta, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó tovább olvasom….