ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

a Bekecsi Általános Művelődési Központ, Lurkóház Óvoda és Bölcsőde, Művelődési Ház ÁMK igazgató (óvodavezető) beosztás ellátása

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok irányítása, ellenőrzése, az óvoda vezetői feladatok ellátása. Az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló

vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Bekecs

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): www.bekecs.hu

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Bekecs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3903. Bekecs, Honvéd utca ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/805-1/2023, valamint a munkakör megnevezését: a Bekecsi Általános Művelődési Központ, Lurkóház Óvoda és Bölcsőde, Művelődési Ház ÁMK. igazgató(óvodavezető)
 • személyesen: Barta Csilla jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Bekecs, Honvéd utca 54.

 

 

Feltételek, Előnyök

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, n.s., Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus

 

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • – Főiskola, óvodapedagógusi munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • a 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 2d) és 2e) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
Egyéb pályázati előnyök:

 • – gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások, számítógépes ismeret), ECDL számítógépes ismeret és vizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • szakmai program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.08. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokat a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a bizottság meghallgatja a pályázót, Bekecs Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezt követően dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.21. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Bekecs Község Önkormányzatának honlapja (www.bekecs.hu) és a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.04.

 

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

A dokumentum IDE kattintva letölthető