Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2023. április 25. napján kedd 15:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására.(Előirányzat módosítások)

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

2./ Tájékoztató Bekecs község közrend és közbiztonsági feladatainak ellátásáról.

Előterjesztő: Keresztesi János Szerencs Városi Rendőrkapitányság Vezetője

3./ Tájékoztató a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről és a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Barta Csilla jegyző

Családsegítő munkatárs

4./ Jelentés a 2022. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól. Éves jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés.

Előterjesztő: Barta Csilla jegyző

5./ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

6./ Egyéb indítványok, bejelentések

 

 

 

Bekecs, 2023. április 21.

 

Bodnár László sk

Bekecs Község Polgármestere