Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2018. október 29. napján hétfőn 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Tájékoztató a 2018. évi közfoglalkoztatás keretében elvégzett munkákról, a

foglalkoztatás helyzetéről.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

 

2./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

 

3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

4./ Egyéb kérelmek, bejelentések

 

Bekecs, 2018. október 24.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere