LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
FORGALMI REND VÁLTOZÁSRÓL

A „Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása című projekt keretében
a napokban megkezdődik Szerencsen a Bekecsi és Rákóczi úton az 1960as években épült
szennyvíz gerincvezeték rekonstrukciója.

A tervek szerint 2023. augusztus végéig tartó kivitelezési munkákat a nyíregyházi székhelyű
KEVÍZ 21 ZRT. végzi a projektben érintett települési önkormányzatokkal, ennek körében
Szerencs, Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Rátka, Mád településekkel megkötött
megállapodás alapján.

Az építéssel érintett állami tulajdonú közúthálózat területe a következő: a 3611 jelű Köröm
TiszalúcSzerencs összekötő út Bekecsi úti és Rákóczi úti szakasza a Bekecs táblától a
cukorgyári körforgóig, következő szakasza a 3614 jelű SzerencsMezőzombor összekötő út
Rákóczi úti szakaszán a cukorgyári körforgótól a Nestlé Hungária Kft. teherbejáratáig.

A kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján a munka nem jár az aszfaltburkolat felbontásával,
hanem ún. csőbéleléses technológiával kerülnek elvégzésre az állami út kezelője, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. által jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási tervek alapján.

A közúton forgalmi rend változás és sebességkorlátozás, valamint a munkavégzéssel érintett
útszakasz mellett megállási tilalom lép életbe. A felújítás szakaszosan, egyidőben a
technológiából és a helyszíni körülményekből adódóan 250300 méteres szakaszokban
történik, ahol félpályás útlezárásra kell számítani, jelzőlámpás vagy jelzőőrös irányítással, és a
parkolás tilalmával.

A kivitelezést hétköznapokon 717 óra közötti időszakban végzik. Az építési időszakban
felmerülő kellemetlenségek miatt a beruházó a közúti közlekedés szereplőinek szíves türelmét
kéri.

Szerencs, 2023. június 7én.


Nyiri Tibor

Szerencs polgármestere