Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2023. június 21. napján szerda 15:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására.

Előterjesztő: Sóváriné Kiss Erika óvoda vezető

 

2./ Az önkormányzat 2023. II. félévi munkatervének előterjesztése

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

3./ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

 

4./ Egyebek

 

 

 

 

Bekecs, 2023. június 14.

 

Bodnár László

Bekecs Község Polgármestere