Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. szeptember 26. napján csütörtökön 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

 

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

 

2./ Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és beruházások állásáról.

Előterjesztő:  Dr. Bodnár László polgármester

 

3./  A település 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása. A 2019-2033. időszakra vonatkozó módosított Gördülő Fejlesztési  terv jóváhagyása.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

 

4./ A Zemléni Z.H.K. Nonprofit Kft. törzstőke emelésével kapcsolatos tagi nyilatkozat megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

 

5./  Csatlakozás a BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj program 2020. évi pályázati fordulójához.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

 

6./ Javaslat Köztisztviselők Etikai kódexének jóváhagyására.

Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

 

7./ Javaslat a 2019. évi  szociális célú tüzelő anyag juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

 

8./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés

között tett intézkedésekről

         Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

9./ Egyéb kérelmek, bejelentések

Bekecs, 2019. szeptember 20.

  1. Bodnár László

Bekecs Község Polgármestere sk.