Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. november 27. napján szerdán 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Beszámoló a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi munkájáról.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2./ Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

 Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

3./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés

között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

4./ Egyéb kérelmek, bejelentések

Bekecs, 2019. november 22.

Bekecs Község Polgármestere