Bekecs Község Lakossága!

 

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2020. június 30. napján kedd 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző

2./ Jelentés a 2019. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól. Éves jelentés, éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: jegyző

 3./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására (Előirányzat
módosítások)
Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

4./ Javaslat Bekecs Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendeletének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

5./ Javaslat a 2020/2021 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
Előterjesztő: Sóváriné Kiss Erika Intézmény Vezető

6./ Az önkormányzat 2020. II. félévi munkatervének előterjesztése
Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

7./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről
Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

8./ Egyéb kérelmek, bejelentések.

 

Bekecs, 2020. június 24.

Bodnár László sk.

Bekecs Község Polgármestere