Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 21/C.§ alapján Bekecs Község Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés keretében déli meleg főétkezést biztosít a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

 

Helyszín: / Napköziotthonos Konyha/Lurkó- Ház Napköziotthonos Óvoda

 

Időpont: 11.30- 12.00 óráig

 

Igénybevétel módja: helyben történő elfogyasztás

(a gyermek betegsége esetén a szülő, illetve törvényes képviselő a gyermek részére biztosított ételt ételhordóban elviheti)

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felhívása alapján tájékoztatom a szülőket, hogy az étkezésről előzetes jelzés nélkül elmaradó gyermek esetében a családsegítő szolgálat szakembere tájékozódás céljából az érintett családot felkeresheti.

 

Bekecs, 2020. június 15.

 

 

Bekecs Község Önkormányzata