Bekecs Község Lakossága!

 

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2020. szeptember 15. napján, kedden, 15:00 óraikezdettel rendkívüli ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyiszabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:  dr. Bodnár László

 

2./Csatlakozás a BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj program 2020. évi pályázati

fordulójához.

Előterjesztő:dr. Bodnár László

 

3./Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása.

Előterjesztő:Barta Csilla jegyző

 

4./Aprók-háza Bölcsőde szakmai programjának elfogadása

Előterjesztő: Sóváriné Kiss Erika intézményvezető

 

5./Bekecsi Általános Művelődési Központ, Lurkó-ház óvoda és bölcsőde, Művelődési ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Sóváriné Kiss Erika intézményvezető

 

6./ Egyebek

 

 

Bekecs, 2020. szeptember 10.

 

 

  1. Bodnár László

Bekecs Község Polgármestere