Bekecs Község Lakossága!

 

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  2020. szeptember 30. napján, szerdán, 16:00 óraikezdettel rendkívüli ülést tart a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

 

1./ Tájékoztató Bekecs község közrend és közbiztonsági feladatainak ellátásáról.

      Előterjesztő: Keresztesi János Szerencs Városi Rendőrkapitányság Vezetője

 

 

2./Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és beruházások állásáról.

Előterjesztő:  Dr. Bodnár László polgármester

 

 

3./Egyebek

 

 

 

Bekecs, 2020. szeptember 25.

Bodnár László  sk.

Bekecs Község Polgármestere