Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2023. október 25. napján szerda 15:30 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Javaslat a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018.(III.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Barta Csilla jegyző

 

2./ Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előterjesztő: Barta Csilla jegyző

 

3./ Tájékoztató a 2023. évi közfoglalkoztatás keretében elvégzett munkákról, a

foglalkoztatás helyzetéről.

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

 

4./ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

 

5./ Egyebek

 

 

 

 

Bekecs, 2023. október 20.

 

  1.         Bodnár László sk

Bekecs Község Polgármestere