Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2023. december 13. napján (szerda) 14:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Az önkormányzat 2023. évi munkájának értékelése.

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

2./ A lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról és a lakóhelyi környezet

állapotának alakulásáról

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

3./ Az önkormányzat 2024. I. félévi munkatervének előterjesztése.

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

4./ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

5./ Egyebek

 

 

Bekecs, 2023. december 7.

 

dr. Bodnár László
Bekecs Község Polgármestere