Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2024. január 31. napján szerda 15:30 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Javaslat Bekecs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletére. (Első olvasat)

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

2./ Javaslat Bekecs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését megalapozó egyes önkormányzati rendeletek módosítására.

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

3./ Javaslat a 2024. évi közművelődési programokra és rendezvényekre.

Előterjesztő: ÁMK Intézmény vezető

 

4./ Javaslat a Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

5./ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

 

6./ Egyebek

 

 

Bekecs, 2024. január 26.

 

Bodnár László

Bekecs Község Polgármestere