Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2024. február 29. napján csütörtök 14:30 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

2./ Javaslat Bekecs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

3./ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

 

4./ Egyebek

 

 

Bekecs, 2024. február 23.

 

Bodnár László sk

Bekecs Község Polgármestere