Bekecs Község Lakossága!

 

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2024. március 27. napján szerda 15:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Tájékoztató 2023. évi helyi adóbevételekről, az adóhatósági feladatok ellátásáról.

Előterjesztő: Barta Csilla jegyző

 

2./ Javaslat az önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervére

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

 

3./ Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

 

4./ Egyebek

 

 

Bekecs, 2024. március 22.

 

Bodnár László sk

Bekecs Község Polgármestere