Bekecs Község Önkormányzata 2018. december 14. napján – pénteken – 16:00 órai kezdettel a Kultúrházban ( Bekecs, Honvéd u. 124.) közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívom!

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2018. évben végzett munkájáról

Előadó: dr. Bodnár László polgármester

2./ Hozzászólások, javaslatok

Bekecs, 2018. december 11.

 

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármester