Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2018. december 14. napján pénteken 14:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása

 Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

2./ Az önkormányzat 2018. évi munkájának értékelése

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

3./ Az önkormányzat 2019. I. félévi munkatervének előterjesztése

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

4./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

5./ Egyéb kérelmek, bejelentések

 

Bekecs, 2018. december 11.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere