Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2018. december 7. napján péntek 10:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

1./ Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kialakítása Bekecs községben” című

közbeszerzési eljárás lezárása, kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

Bekecs, 2018. december 4.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere