Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2019. július 30. napján kedd 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Pályázat benyújtása a 2019. évi települési önkormányzatok szociális célú

tüzelőanyag vásárlás támogatásához

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

2./ Egyéb bejelentések, indítványok

Bekecs, 2019. július 30.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere