Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2020.augusztus 26. napján szerda 16:00 óraikezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

 

Napirendi javaslatok:

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:dr. Bodnár László polgármester

2./ Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására (előirányzat módosítások)

Előterjesztő:dr. Bodnár László polgármester


3./
Tájékoztató 2019. évi helyi adóbevételekről, az adóhatósági feladatok ellátásáról.

Előterjesztő:Barta Csilla jegyző


4./
Javaslat a BORSODVÍZ Zrt. alaptőkéjének zártkörű módon történő felemelésére

Előterjesztő:dr. Bodnár László polgármester


5./
Javaslat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás módosítására

Előterjesztő:dr. Bodnár László polgármester


6./Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről

Előterjesztő:dr.Bodnár László polgármester


7./
Egyéb kérelmek, bejelentések.

 

 

Bekecs, 2020. augusztus 19.

Bodnár László sk.

Bekecs Község Polgármestere