Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2018. július 4. napján szerda 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ A Bekecsi Általános Művelődési Központ, Lurkóház Napköziotthonos Óvoda,

Művelődési Ház intézményvezetői pályázatának elbírálása

Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

2./ Egyéb bejelentések, indítványok

Bekecs, 2018. június 29.

 

 

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere