Tisztelt Lakosság!

Felhívom az állattartó lakosok figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától szigorodtak az állatvédelmi előírások. Ezen előírások betartására helyben is maximális figyelmet fordítunk.

 

Állatot tartani csak az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad:

 

Az állattartó köteles:

 • a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni,
 • gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
 • gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
 • biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

Tilos az állatot:

 • kínozni,
 • emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani,
 • a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,
 • a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni,
 • természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni.
 • elűzni,
 • elhagyni,
 • kitenni

 

Azon állattartó részére, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti, egy összegben kifizetendő állatvédelmi bírságot fogok kiszabni.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,-, azaz hetvenötezer forint. Az alapösszeg a jogszabálysértés súlyosságától függően hatványozódik.

Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltom.

 

Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az állattartót a hiányosságok kijavítására, pótlására fogom kötelezni, indokolt esetben az állat szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezem, melynek határidőre történő elkészültét a helyszínen ellenőrzöm.

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. évben az önkormányzat ismét eb összeírást végez. Az adatszolgáltatás minden lakos számára egyaránt kötelező!

 

Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével vegyen magához állatot, és gondoskodjon róla, különös tekintettel az állat szökésének megakadályozására!

 

                                                                                                    Barta Csilla

                                                                                                     jegyző sk.