Tisztelt Szülők!

Tájékoztatásul közlöm, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 21/C.§ alapján Bekecs Község Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés keretében déli meleg főétkezést biztosít az iskolás korú gyermekek részére a nyári szünet (2018. június 18. és 2018. augusztus 24.) időtartamára eső valamennyi munkanapon a nyári tábor időtartalma kivételével, még az óvodás korú gyermekek részére az óvoda zárva tartása ideje alatt (2018. július 16. és 2018. július 27.) időtartamra.

Helyszín:

Napközi Konyha 3903 Bekecs, Honvéd u. 125.

Időpont:.11.30- 12.00 óráig

Igénybevétel módja: helyben történő elfogyasztás

(a gyermek betegsége esetén a szülő, illetve törvényes képviselő a gyermek részére biztosított ételt ételhordóban elviheti)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felhívása alapján tájékoztatom a szülőket, hogy az étkezésről előzetes jelzés nélkül elmaradó gyermek esetében a családsegítő szolgálat szakembere tájékozódás céljából az érintett családot felkeresheti.

Bekecs, 2018. június 13.

Bekecs Község Önkormányzata