Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.000,-Ft/tanuló/ óvodás egyszeri iskolakezdési/ óvodáztatási támogatás megállapításáról döntött.

A települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra kérelmet nyújthat be minden bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai és nappali tagozaton középiskolában tanuló gyermek szülője, gondviselője, valamint bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozaton főiskolai- egyetemi tanulmányokat folytató hallgató. A kérelemhez mellékelni kell középiskolában és főiskolai- egyetemi tanulmányokat folytató tanulók esetében az iskolalátogatási igazolást és a szülő- gyermek, illetve a hallgató lakcímigazolványának másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind a tanuló Bekecs településen állandó lakóhellyel rendelkezik.

A települési rendkívüli óvodáztatási támogatásra kérelmet nyújthat be minden bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező óvodás gyermeket nevelő szülő vagy törvényes képviselő. A kérelemhez mellékelni kell a lakcímigazolvány másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind az óvodás gyermek Bekecs településen állandó lakóhellyel rendelkezik. Nem bekecsi óvodába járó gyermek esetében az óvoda igazolását kérjük a kérelemhez csatolni.

A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3903. Bekecs, Honvéd utca 54.)

A kérelem benyújtására 2019. október 15. napjáig van lehetőség.

 

Bekecs, 2019. július 19.

dr Bodnár László sk.

polgármester

 

Letölthető kérelmek:

Települési rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelem (általános iskola, középiskola)

Települési rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelem (főiskola, egyetem)

Települési rendkívüli óvodáztatási támogatás kérelem

Meghatalmazás