Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 26-i rendkívüli ülésén egyhangú döntéssel 10.000,-Ft/tanuló/ óvodás egyszeri iskolakezdési/ óvodáztatási támogatás megállapításáról döntött.

A települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra kérelmet nyújthat be minden bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolai és
nappali tagozaton középiskolában tanuló gyermek szülője, gondviselője, valamint bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozaton
főiskolai- egyetemi tanulmányokat folytató hallgató.

A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást és a szülő- gyermek, illetve a hallgató személyi igazolványának és lakcímigazolványának másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind a tanuló Bekecs településen állandó lakóhellyel rendelkezik. A települési rendkívüli óvodáztatási támogatásra kérelmet nyújthat be minden bekecsi állandó lakóhellyel rendelkező óvodás gyermeket nevelő szülő vagy törvényes képviselő. A kérelemhez mellékelni kell a személyi igazolvány és a lakcímigazolvány másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind az óvodás gyermek Bekecs településen állandó lakóhellyel rendelkezik.
Nem bekecsi óvodába járó gyermek esetében az óvoda igazolását kérjük a kérelemhez csatolni.

A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3903. Bekecs, Honvéd utca 54.)
A kérelem benyújtására 2017. október 15. napjáig van lehetőség.

Letölthető kérelmek:
Települési rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelem (általános iskola, középiskola)
Települési rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelem (főiskola, egyetem)
Települési rendkívüli óvodáztatási támogatás kérelem
Meghatalmazás