Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. május 28. napján kedden 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

 

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Javaslat Bekecs Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadási rendeletének

elfogadására.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

  1. / Jelentés a 2018. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól. Éves jelentés, éves

összefoglaló ellenőrzési jelentés.

Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

3./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi   munkájáról.

Előterjesztő: Bodnár Jánosné jegyző

4./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

5./ Egyéb kérelmek, bejelentések.

 

Bekecs, 2019. május 22.

Bodnár László sk.

Bekecs Község Polgármestere