Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. június 20. napján csütörtök 14:30 órai kezdettel – a négy település közös testületi ülése után – tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

 

1./ Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

meghatározására

Előterjesztő: Sóváriné Kiss Erika óvodavezető

2./ Az önkormányzat 2019. II. félévi munkatervének előterjesztése

Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

3./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés

között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

4./Egyéb bejelentések, indítványok

Bekecs, 2019. június 13.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere