Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepélyes alakuló ülését 2019. október 25. napján pénteken 16:00 órai kezdettel tartja az általános iskola aulájában.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Képviselők eskütétele

2./ Polgármester eskütétele

3./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele

4./ Polgármesteri program ismertetése

 

Bekecs, 2019. október 17.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere