Tisztelt Szülők!

Tájékoztatásul közlöm, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 21/C.§ alapján Bekecs Község Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés keretében déli meleg főétkezést biztosít az őszi, téli és tavaszi szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

Helyszín: / Napköziotthonos Konyha

Időpont: 11.00- 11.30 óráig

Igénybevétel módja: helyben történő elfogyasztás

(a gyermek betegsége esetén a szülő, illetve törvényes képviselő a gyermek részére biztosított ételt ételhordóban elviheti)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felhívása alapján tájékoztatom a szülőket, hogy az étkezésről előzetes jelzés nélkül elmaradó gyermek esetében a családsegítő szolgálat szakembere tájékozódás céljából az érintett családot felkeresheti.

Bekecs, 2019. október 21.

Bekecs Község Önkormányzata