Bekecs Község Lakossága!

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését 2019. december 18. napján szerdán 16:00 órai kezdettel tartja a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében.

Az ülésre tisztelettel meghívom!

Napirendi javaslatok:

1./ Az önkormányzat 2019. évi munkájának értékelése.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

2./ Az önkormányzat 2020. I. félévi munkatervének előterjesztése.

Előterjesztő: Dr. Bodnár László polgármester

3./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés

között tett intézkedésekről

     Előterjesztő: dr. Bodnár László polgármester

4./ Egyéb kérelmek, bejelentések

 

Bekecs, 2019. december 13.

Bodnár László sk.
Bekecs Község Polgármestere